På AU i økonomi og ressourcestyring lærer du om

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er relevant i en lang række job inden for virksomheders økonomi- og logistikfunktioner. Du får viden om, hvordan du kan tilpasse en virksomheds ressourcer i forhold til dens aktiviteter, hvilket gør dig i stand til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring og -planlægning.

Handlen på tværs af landegrænser bliver stadig større, og den internationale økonomi stadig mere kompleks. Du får derfor også indblik i, hvilke forhold danske virksomheder må have for øje, når de handler i en globaliseret verden.

Jobmuligheder

Med en Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger i både offentlige og private virksomheder. Du vil også kunne bruge dine nye økonomistyringskompetencer i et selvstændigt erhverv, samt i såvel nationale som internationale arbejdsopgaver.

Eksempler på jobmuligheder kan være konsulent, controller, manager eller analytiker.

Sådan er akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring opbygget

Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Om afgangsprojektet

Dit afgangsprojekt i Økonomi og ressoucestyring er individuelt, og danner grundlaget for en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Afgangsprojektet sættes i gang med en halv dags undervisning, hvor du sammen med andre, som også skal i gang med at skrive afgangsprojekt, får undervisning i, hvordan et afgangsprojekt bygges op, hvad det skal indeholde osv.

På IBA har vi fokus på individuel vejledning, så vi kan være så tæt på dig og dit projekt som muligt. Efter undervisningen får du tildelt en vejleder, som følger dig og dit projekt frem til den mundtlige eksamen. Vejlederen har fokus på dig og din problemstilling og kan tilbyde dig 3 vejledningssamtaler af en times varighed.

Ud over vejledning har du også adgang til en læringsportal, hvor du finder nyttige videoer og alt det materiale, du har brug for til dit afgangsprojekt.

Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring på IBA

På IBA kan du læse en hel Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring, eller du kan vælge et eller flere enkelte fag.

En Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring tages i efter- og videreuddannelsessystemet. Uddannelsen ligger på samme niveau som en erhvervsakademiuddannelse i uddannelsessystemet - og er et godt alternativ til en HD1 i Regnskab og økonomistyring (HD-R).

Akademiuddannelsen giver dig adgang til uddannelser på Diplomniveau. 

Byg ovenpå med en diplomuddannelse i Økonomi og regnskab

En afsluttet akademiuddannelse giver adgang til en uddannelse på diplomniveau. Det kunne eksempelvis være en diplomuddannelse i Økonomi og regnskab.

På diplomuddannelsen bliver du klædt på, så du kan klare morgendagens opgaver med at analysere og vurdere virksomhedens økonomiske situation og håndtere både den daglige økonomistyring og de langsigtede investering. Læs mere om diplomuddannelse i Økonomi og regnskab her.

Økonomi- og finansuddannelser som fuldtidsstudie på IBA

Hos IBA kan du vælge imellem tre erhvervsakademiuddannelser og én professionsbacheloruddannelse inden for økonomi og finans. Fællesnævneren for alle er, at de studeres på fuld tid - hvorimod akademiuddannelsene er efteruddannelser, som gennemføres på deltid ved siden af dit job 

En erhvervsakademiuddannelse er opdelt i fire semestre. Igennem de første tre semestre modtager du undervisning på IBA i Kolding, og på fjerde semester er du i praktik i en virksomhed og skriver her dit afgangsprojekt.

Du kan blandt andet læse følgende fuldtidsstudier inden for økonomi og finans:

Erhvervsakademiuddannelser:

Professionsbachelor:

Klik på den enkelte fuldtidsuddannelse og læs mere om uddannelsens varighed, adgangskrav og dine karrieremuligheder.

Med en erhvervsakademiuddannelse har du direkte adgang til at læse eks. diplomuddannelsen i Økonomi og regnskab eller diplomuddannelse i Finansiel rådgivning. Mens du med en top up eller en professionsbachelor får adgang til relevante kandidat- og masteruddannelser.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse