På AU i økonomi og ressourcestyring lærer du om

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er relevant i en lang række job inden for virksomheders økonomi- og logistikfunktioner. Du får viden om, hvordan du kan tilpasse en virksomheds ressourcer i forhold til dens aktiviteter, hvilket gør dig i stand til at tage aktivt del i virksomhedens økonomistyring og -planlægning.

Handlen på tværs af landegrænser bliver stadig større, og den internationale økonomi stadig mere kompleks. Du får derfor også indblik i, hvilke forhold danske virksomheder må have for øje, når de handler i en globaliseret verden.

Karrieremøde og uddannelsesplan. Book dit møde her

Jobmuligheder

Med en Akademiuddannelse i Økonomi og ressourcestyring bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger i både offentlige og private virksomheder. Du vil også kunne bruge dine nye økonomistyringskompetencer i et selvstændigt erhverv, samt i såvel nationale som internationale arbejdsopgaver.

Eksempler på jobmuligheder kan være konsulent, controller, manager eller analytiker.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at du kan vælge frit mellem fagene inden for det merkantile fagområde, samt at de som minimum skal udgøre 20 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre fagområder, dog højst 10 ECTS. Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen.

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Økonomi og ressourcestyring. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
Simone skulle passe ned i en kasse. Læse mere her