Jobmuligheder

Akademiuddannelse i Salg og markedsføring er for eksempel for dig, der har ansvar for salg og/eller markedsføring i en virksomhed. Måske er der kun dig selv i afdelingen, og du har derfor behov for at kunne arbejde både strategisk og operationelt, eller måske har du et team, som du skal lede mod et mål.

Du er måske salgsleder, salgschef, marketingchef eller Chief Commercial Officer (CCO) eller muligvis salg- og marketingchef. Du skal tænke strategisk, sætte mål – og du skal kunne arbejde på tværs i organisationen og bygge bro mellem salg og marketing.

Uddannelsen er også oplagt for dig, som er webredaktør, Online Marketing Manager eller selvstændig, og som har brug for at blive opdateret på den nyeste viden og måske få struktureret den, du allerede har, så du kan arbejde mere strategisk.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelse i salg og markedsføring består af:

 • Tre obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 20 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 20 ECTS:


Bemærk at du kan vælge frit mellem fagene inden for det merkantile fagområde, samt at de som minimum skal udgøre 15 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre fagområder, dog højst 15 ECTS.

Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen. For eksempel kan valgfag inden for fagområdet ledelse være interessante for kommunikationsmedarbejderen.

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Dit afgangsprojekt er en obligatorisk – og vigtig – del af din uddannelse i salg og markedsføring. Med afgangsprojektet arbejder du i dybden med en problemstilling fra din hverdag, og du bruger viden fra flere forskellige fag til at løse den.
På IBA har vi fokus på individuel vejledning, så vi kan være så tæt på dig og dit projekt som muligt. Efter undervisningen får du tildelt en vejleder, som følger dig og dit projekt frem til den mundtlige eksamen. Vejlederen har fokus på dig og din problemstilling og kan tilbyde dig 3 vejledningssamtaler af en times varighed.

Ud over vejledning har du også adgang til en læringsportal, hvor du finder nyttige videoer og alt det materiale, du har brug for til dit afgangsprojekt.

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Salg og markedsføring. Det svarer til en kort videregående uddannelse.
Når du har gennemført en fuld Akademiuddannelse i Salg og markedsføring, får du ret til at bruge den danske titel ”AU i salg og markedsføring”  og den engelske ”Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing”.
Merkonom-uddannelsen giver ret til at bruge titlen ”Merkonom” og den engelske titel ”Academy Foundation (AF) Graduate in Business.”

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Diplomuddannelse i markedsføring

Lær at analysere virksomhedens strategiske situation og udvikl og implementer internationale salgs- og markedsføringsstrategier for forskellige kunde- og virksomhedstyper. Læs Diplomuddannelse i Markedsføring. Se mere her.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Lene Albæk Jensen
  Lene Albæk Jensen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser & aftenhold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Lykke Schultz
- Nu kan jeg fortælle mine kunder, at video i nyhedsbreve øger åbningsraten med 65 %, og giver en højere klikrate. Jeg ved, hvad jeg taler om – og det er afgørende.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm
Læs hvordan Lykke bruger uddannelsen
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse