Du lærer om:

 • Marketingsstrategi og forretningsudvikling
 • Markedsføringsplanlægning og implementering
 • Forhandlingskommunikation og –teknik
 • Segmentering af kundemålgrupper
 • Branding og positionering
 • E-mailmarkedsføring, sociale medier, SEO, digitale medier og markedsføring i det hele taget.

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i markedsføring består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at du kan vælge frit mellem fagene inden for det merkantile fagområde, samt at de som minimum skal udgøre 15 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre fagområder, dog højst 15 ECTS.

Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen. For eksempel kan valgfag inden for fagområdet ledelse være interessante for kommunikationsmedarbejderen.

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Kommunikation og formidling. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Diplomuddannelse i markedsføring

Lær at analysere virksomhedens strategiske situation og udvikl og implementer internationale salgs- og markedsføringsstrategier for forskellige kunde- og virksomhedstyper. Læs Diplomuddannelse i Markedsføring. Se mere her.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontaktpersoner

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Jane Boysen Damgaard
  Jane Boysen Damgaard
  Uddannelseskoordinator. Diplomuddannelser og Akademiuddannelser
 • Isabel Garde-Hansen
  Isabel Garde-Hansen
  Uddannelseskoordinator

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
Lykke Schultz
- Nu kan jeg fortælle mine kunder, at video i nyhedsbreve øger åbningsraten med 65 %, og giver en højere klikrate. Jeg ved, hvad jeg taler om – og det er afgørende.
Lykke Schultz
Projektleder, ISOfilm
Læs hvordan Lykke bruger uddannelsen
Tilmeld dig et webinar