Hvad er Human Resources?

Human resources forkortes oftest til HR og dækker over medarbejderne i en virksomhed og deres arbejdsforhold, udvikling, trivsel og præstation.

En HR afdeling arbejder typisk med tiltrækning, udvikling og fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen.

Dét lærer du om på HR-uddannelsen

På akademiuddannelsen i HR uddannelse får du viden om, hvad arbejdet med HR indeholder og du bliver bedre til at arbejde forretningsorienteret med HR. Du lærer at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og du får indblik i, hvordan HR-indsatsen aktivt kan bidrage til, at virksomheden når sine mål.

Akademiuddannelsen i HR er en kompetencegivende og specialiseret uddannelse, hvor du bliver i stand til at arbejde professionelt med HR på alle niveauer, så du helt naturligt lærer at tænke HR-strategien ind i alle virksomhedens arbejdsopgaver. 

Sådan er akademiuddannelsen i HR opbygget

Akademiuddannelsen i HR består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS

 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS

 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

Få et overblik over de enkelt fag på HR-uddannelsen her - og se hvilke fag der tibydes som hhv. dag- og aftenhold.

D = daghold og A = aftenhold

Fag på HR-uddannelsen

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at 20 ECTS-point fra dine valgfrie fag skal komme fra akademiuddannelsen i HR eller akademiuddannelsen i ledelse. De resterende 10 ECTS-point kan du vælge frit fra alle akademiuddannelser.

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i HR. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

En relevant uddannelse for erhvervslivet

Medarbejderne er drifkraften bag enhver virksomhed og derfor spiller HR en vigtig rolle i virksomhederne. HR er ofte et vigtigt bindeled mellem virksomedens ansatte og ledelsen - og en af de vigtigste roller er, at medarbejderne trives, udvikles og fastholdes i virksomheden, så de i sidste ende kan bidrage positivt til virksomhedens resultat.

Er HR-uddannelsen noget for dig?

Arbejder du med eller kunne du tænke dig at arbejde med forandringsledelse, rekruttering af medarbejdere, udvikling af kompetencer hos kollegaer og personalejura ? Så er en Akademiuddannelse i HR den rette hylde for dig.

Læs meget mere om de enkelte fag ovenfor.

Studieordning

Studieordning pr. august 2022 (Revideret)

AU i Human Resource (PDF)

Studieordning pr. 30. marts 2022

AU i Human Resource (pdf)

 

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Casper Middelbo
- Efteruddannelse er vigtigt. Både for virksomhedens skyld, men også for din egen.
Casper Middelbo
Personlig rådgiver, Danske Bank