Indhold på HR uddannelsen

På akademiuddannelsen i HR uddannelse får du viden om, hvad arbejdet med HR indeholder og du bliver bedre til at arbejde forretningsorienteret med HR. Du lærer at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og du får indblik i, hvordan HR-indsatsen aktivt kan bidrage til, at virksomheden når sine mål.

Akademiuddannelsen i HR er en kompetencegivende og specialiseret uddannelse, hvor du bliver i stand til at arbejde professionelt med HR på alle niveauer, så du helt naturligt lærer at tænke HR-strategien ind i alle virksomhedens arbejdsopgaver. 

Uddannelsens opbygning

HR Akademiuddannelsen består af:

 • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS

 • Valgfrie fag svarende til 30 ECTS

 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

D = daghold og A = aftenhold

Fag

Obligatoriske fag – i alt 20 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 30 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at 20 ECTS-point fra dine valgfrie fag skal komme fra akademiuddannelsen i HR eller akademiuddannelsen i ledelse. De resterende 10 ECTS-point kan du vælge frit fra alle akademiuddannelser.

Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i HR. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Studieordning

Studieordning pr. august 2022 (Revideret)

AU i Human Resource (PDF)

Studieordning pr. 30. marts 2022

AU i Human Resource (pdf)

 

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Dorthe Krogh
  Dorthe Krogh
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold
Casper Middelbo
- Efteruddannelse er vigtigt. Både for virksomhedens skyld, men også for din egen.
Casper Middelbo
Personlig rådgiver, Danske Bank
Tag et webinar