Indhold på HR uddannelsen

På denne HR uddannelse opnår du viden om, hvad arbejdet med HR indeholder og du bliver bedre til at prioritere dine daglige HR-opgaver. Du lærer at arbejde strategisk med kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og du får indblik i, hvordan HR-indsatsen aktivt kan bidrage til, at virksomheden når sine mål.

Akademiuddannelsen i HR er en kompetencegivende og specialiseret uddannelse, hvor du bliver i stand til at arbejde professionelt med HR på alle niveauer, så du helt naturligt lærer at tænke HR-strategien ind i alle virksomhedens arbejdsopgaver. 

Jobmuligheder

Med en Akademiuddannelse i Human Resource bliver du godt rustet til en bred vifte af stillinger i både offentlige og private virksomheder. Du vil også kunne bruge dine nye HR-kompetencer i et selvstændigt erhverv, samt i såvel nationale som internationale arbejdsopgaver.

Eksempler på jobmuligheder kan være HR-chef, HR-medarbejder, personaleansvarlig eller selvstændig konsulent.

Uddannelsens opbygning

HR Akademiuddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske fag svarende til 30 ECTS
 • To valgfrie fag svarende til 20 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Fag

Obligatoriske fag – i alt 30 ECTS:

Valgfrie fag – vælg 20 ECTS:

Afgangsprojekt – 10 ECTS

Bemærk at du kan vælge frit mellem valgfagene inden for fagområdet ledelse, samt at de som minimum skal udgøre 10 ECTS point af dine valgfrie fag. Du har desuden mulighed for at vælge fag fra andre akademiuddannelser, dog højst 10 ECTS. Valgfagene afhænger udelukkende af dit valgte fokusområde på uddannelsen.

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i HR. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold
Casper Middelbo
- Efteruddannelse er vigtigt. Både for virksomhedens skyld, men også for din egen.
Casper Middelbo
Personlig rådgiver, Danske Bank