Du kvalificeres til at analysere, planlægge og gennemføre præcis den rådgivning kunden efterspørger, og du får et fagligt og metodisk grundlag for analysearbejdet af forskellige problemstillinger.

Du kan vælge mellem fire forskellige uddannelsesretninger:

  • Bank & Realkredit
  • Revision
  • Ejendomsmægler
  • Uden retning

Fælles for alle retninger er muligheden for at supplere med indledende fag, inden du starter på de obligatoriske fag. Herefter vælger du uddannelsesretningen.

Book et karrierermøde

Jobmuligheder

Med en Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning bliver du godt klædt på til et job inden for investering, finansiering, ejendomshandel, revision eller skat i både offentlige og private virksomheder. Du vil også kunne bruge dine nye rådgivningsskompetencer i et selvstændigt erhverv, samt i såvel nationale som internationale arbejdsopgaver.

Eksempler på jobmuligheder kan være finansiel rådgiver, revisor, ejendomsmægler eller ejendomsadministrator.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen består af:

  • Evt. to indledende fag svarende til 0 ECTS
  • To obligatoriske fag svarende til 20 ECTS
  • Retningsfag svarende til 30 ECTS
  • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

 

Fag

Indledende fag – i alt 0 ECTS:
  • Indledende erhvervsjura - 0 ECTS
  • Indledende økonomisk Matematik - 0 ECTS

Obligatoriske fag – 20 ECTS

Retningsfag – 30 ECTS

Retning: Bank & Realkredit

Retning: Revision

Retning: Ejendomsmægler

Uden retning: Valgfrie fag

Afgangsprojekt - 10 ECTS

Når du har afsluttet 40 ECTS, kan du kalde dig merkonom. Når du har afsluttet 60 ECTS, er du akademiuddannet i Finansiel rådgivning. Det svarer til en kort videregående uddannelse.

Læs mere om de enkelte fag og tilmeld dig her>>

Indledende kurser

Vil du forbedre dit grundlag for at gennemføre akademiuddannelsen, kan vi anbefale dig at vælge et indledende kursus først. Indledende kurser anbefales særligt, hvis det er længe siden du har studeret eller hvis du vælger et nyt fagområde.

Du finder information om kurserne her

Hold dig opdateret. Tilmeld nyhedsbrev

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Kontakt

Tag et webinar