Klik for at se videoen og hør, hvad Ryan Dag Johansen har fået ud af at læse akademiuddannelsen i Energiteknologi.

Se, hvad Ryan Dag Johansen har fået ud af at læse akademiuddannelse i  Energiteknologi.

Dette arbejder du med på akademiuddannelse i Energiteknologi

  • Energiformer
  • Boligens indeklima
  • Byggeteknik og analyse
  • Energiøkonomi og miljø
  • Energirigtig projektering

Jobmuligheder med en akademiuddannelse i Energiteknologi

Når du er færdig med uddannelsen akademiuddannelse i Energiteknologi, vil du typisk arbejde på tværs af konstruktions- og installationsområderne enten som selvstændig, som ansat i en installationsvirksomhed eller som rådgiver i en produktionsvirksomhed eller hos (under)leverandører af bygningsinstallationer og anlæg.

Sådan er akademiuddannelse i Energiteknologi opbygget

Uddannelsen består af:

  • Fire obligatoriske moduler svarende til 40 ECTS
  • Valgfrie fag svarende til 10 ECTS
  • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Obligatoriske og valgfrie fag

Obligatoriske fag – i alt 40 ECTS

Valgfrie fag – vælg 10 ECTS

Afgangsprojektet i akademiuddannelse i Energiteknologi

Dit afgangsprojekt i energiteknologi er individuelt, og danner grundlaget for en mundtlig eksamen med ekstern censur.

Afgangsprojektet sættes i gang med en halv dags undervisning, hvor du sammen med andre, som også skal i gang med at skrive afgangsprojekt, får undervisning i, hvordan et afgangsprojekt bygges op, hvad det skal indeholde osv.

På IBA har vi fokus på individuel vejledning, så vi kan være så tæt på dig og dit projekt som muligt. Efter undervisningen får du tildelt en vejleder, som følger dig og dit projekt frem til den mundtlige eksamen. Vejlederen har fokus på dig og din problemstilling og kan tilbyde dig 3 vejledningssamtaler af en times varighed.

Ud over vejledning har du også adgang til en læringsportal, hvor du finder nyttige videoer og alt det materiale, du har brug for til dit afgangsprojekt.

Claus Bo Jensen
- Jeg har fået den teoretiske baggrund for, hvad det er for nogle aspekter, der spiller ind, når man skal dimensionere et solcelleanlæg.
Claus Bo Jensen
Overmontør og fagligt ansvarlig i Risbjerg El & Køleteknik A/S
Læs hvordan Claus bruger uddannelsen>>

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontaktpersoner

- Jeg synes, folk skal få øjnene på for de muligheder der i solceller og anden grøn energi – både for private og erhverv.
Leif Callesen
Indehaver af El Callesen
Læs hvordan Leif bruger uddannelsen>>
Book et karrierermøde
Eli Winther Krogsholm
- Hvis man for eksempel skal inspicere en bygning, en bro eller et naturområde, så kan det gøre langt mere effektivt og hurtigt, hvis man benytter sig af en drone. Og så er det samtidig langt mere sikkert, end hvis man eksempelvis sender et par mand op i højden for at undersøge en bro eller en vindmølle.
Eli Winther Krogsholm
Droneinstruktør
Læs mere om Eli her.