På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

 • El-teknologi og integrerede automatiske enheder
 • Automationsdesign
 • Drift og vedligehold
 • Maskinteknologi (offshore eller industri)
 • Offshore produktion og teknologi
 • Robotteknologi

Jobmuligheder

Når du er færdig med uddannelsen, vil du typisk arbejde som selvstændig eller som ansat rådgiver i produktionsvirksomheder eller hos (under)leverandører til offshoreanlæg.

I løbet af uddannelsen kan du specialisere dig inden for industri eller offshore, olie og gas.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler svarende til 25 ECTS
 • Valgfrie retningsspecifikke fag svarende til 25 ECTS
 • Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS

Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger: Industri og Offshore, olie og gas.

Fag

Obligatoriske fag – i alt 25 ECTS:

 • El-teknologi og integrerede automatiske enheder - 10 ECTS
 • Automations-design - 10 ECTS
 • Drift og vedligehold - 5 ECTS

Retningsspecifikke moduler – alt 25 ECTS

Industri:

 • Maskinteknologi - 10 ECTS
 • SCADA, netværk og databaser - 10 ECTS
 • Valgfag - 5 ECTS

Offshore, olie og gas:

 • Maskinteknologi Offshore - 10 ECTS
 • Sikkerhed - 5 ECTS
 • Offshore produktion og teknologi - 5 ECTS
 • Valgfag - 5 ECTS

Uddannelsen er fleksibel. Det vil sige, at du enten kan vælge at tage en fuld akademiuddannelse eller vælge enkelte fag, som passer til dine personlige behov.

Kontakt os for information om udbud af fag.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs mere om dine muligheder for tilskud til efteruddannelse.

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget. Relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Kontakt

 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse