AU i Finansiel rådgivning

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Lær at læse og forstå regnskaber, så du kan anvise gode økonomiske beslutninger

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Med faget årsrapport og virksomhedsanalyse får du et grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven og ”mindstekravsbekendtgørelsen”.

Du bliver klædt på til selv at kunne anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger, samt rådgivning af private virksomheder og kreditgivning til disse.

Læs Årsrapport og virksomhedsanalyse som del af Akademiuddannelse i Finansiel rådgivning eller som et selvstændigt fag.

Du får bl.a. viden og forståelse for

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Årsregnskabsloven og dennes opbygning (regnskabsklasse A, B og C)
 • Hovedprincipperne for koncernregnskaber
 • Skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Anerkendte retningslinjer (bonus pater begrebet) inden for eksternt regnskabsvæsen og regnskabsanalyse
 • Generationsskifte og værdiansættelse af virksomheder
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Personligt drevne virksomheder
 • Risikostyring
 • Råbalancers anvendelse
 • Andre regnskabsformer, herunder grønt regnskab, vidensregnskab mm.
 • Totalbudgettets opbygning og indbyrdes sammenhæng mellem dets elementer

Værdi for dig

 • Du opnår grundlæggende kendskab til årsregnskabsloven
 • Du får kompetencer til at udarbejde skattemæssige og driftsøkonomiske regnskaber
 • Du får forståelse for hovedprincipperne i koncernregnskaber og regnskabslovgivningen
 • Du opnår viden omkring risikostyring

Værdi for din arbejdsgiver 

 • Kompetencerne til at foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag for økonomiske beslutninger
 • Viden inden for risikostyring
 • Erfaring med kreditgivning til private virksomheder

Målgruppe

Faget er for dig, der vil kunne vurdere en virksomheds nøgletal, og kunne forholde dig kritisk til realismen i et budget, for at kunne udføre en samlet vurdering af virksomheden, dens kreditværdighed og de økonomiske konsekvenser af tiltag, der sættes i værk.

Sådan får Brian tid til job, familie og uddannelse

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et "Indledende kursus" før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste, der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Er du faglært eller ufaglært, har du mulighed for at få betalt din efteruddannelse på akademiniveau med op til 10.000 kr. om året.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt