62 år og nybagt dronepilot: - Droner er ikke kun for mænd, der har leget med modelfly

De grå teglsten på Uge Kirke kan godt snyde øjet. Det opdagede en rådgivende arkitekt, da han var ude for at inspicere den sønderjyske kirke, som hører til i Aabenraa Provsti. For selv med kikkert kunne arkitekten ikke afgøre med sikkerhed, om kirken havde mistet en af de grå teglsten – eller om det blot var mos, der dannede en mørk plet på taget.

- Man skulle sende en drone derop, foreslog provstisekretær Gitte Bielefeldt, som denne dag var taget med arkitekten ud på den årlige inspektion af kirken.

Drone til inspektion

Som dronepilot får du mange muligheder for at arbejde professionelt med droner til inspektion.

Droner har blandt andet vundet indpas i byggesektoren, hvor de kan bruges til at inspicere alt fra solcelleanlæg og vindmøller til skorstene og tage. De bruges også til at inspicere både, skibe, broer samt kraner. At benytte droner er ofte både nemmere, hurtigere og mere sikkert.

På IBA Erhvervsakademi Kolding er ”Drone til inspektion” et valgfag på Akademiuddannelse i Energiteknologi. Det tilbydes også som et selvstændigt fag.

I Danmark var der i begyndelsen af 2021 registret over 20.000 drone r og cirka 30.000 registrerede dronebrugere. Ifølge Naviair forventes antallet at være flerdoblet inden 2025.

Læs mere her 

Gitte Bielefeldt

Gitte Bielefeldt sluttede faget ”Drone til inspektion” med en eksamen, der tog udgangspunkt i næste års planlagte renovering af Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa. Det vil kræve en drone at få inspiceret forfatningen af kirkens spir.

Den idé kunne den rådgivende arkitekt rigtig godt lide. Og nu bliver den til virkelighed. Gitte Bielefeldt har nemlig afsluttet faget ”Drone til inspektion” hos IBA Erhvervsakademi Kolding, så nu skal provstiet i Aabenraa have anskaffet sig en professionel drone. Pengene er afsat i budgettet.

- Så vidt jeg ved, er vi det første provsti i landet, som anskaffer sig en drone. Når det gælder brug af droner, så tvivler jeg på, at ret mange har tænkt folkekirken ind i den sammenhæng, siger 62-årige Gitte Bielefeldt.

Fokus på energiforbrug

Men faktisk kan hun se rigtig mange gode grunde til, at et provsti køber sin egen drone. Der er nemlig masser af opgaver i provstiet, som en dronepilot kan tage sig af. Og i mange tilfælde vil det være en besparelse, hver eneste gang Gitte sender sin drone op i luften.

Alene størrelsen af Aabenraa Provsti er et godt argument. Hele 23 kirker fordelt på 20 sogne skal inspiceres hvert fjerde år. Det er en lovbunden opgave, som provstiet skal løse.

Gitte Bielefeldt

Drone-faget, som Gitte Bielefeldt har taget på IBA Erhvervsakademi Kolding. indeholdt også den lovpligtige teoriprøve for bynær droneflyvning. Det er for nylig blevet et krav, at den såkaldte A2-prøve skal tages hos en udbyder, der er godkendt af Trafikstyrelsen.

- Vi kan jo ikke stå nede på jorden og se, om der er skader, som skal repareres oppe på et kirketag eller et tårn. Men det kommer vi til, når jeg kan sende en drone op. Og hver gang det er mig, som kommer ud med dronen, så sparer vi jo udgiften til en ekstern inspektion, fortæller Gitte Bielefeldt.

Foruden kirkerne, der skal tilses, ejer provstiet en lang stribe af præsteboliger, graverbygninger og sognegårde. De kan også se frem til at få besøg af den nyuddannede dronepilot fra provstikontoret.

- Mange af vores bygninger er temmelig gamle, og vi har fået et stort fokus på vores energiforbrug. Derfor køber vi også en drone med termofotografering, så vi kan undersøge, hvor godt vores bygninger er isolerede. Så har vi det bedste beslutningsgrundlag, når vi bagefter skal disponere vores midler, siger dronepiloten fra Aabenraa.

Gitte går også med planer om at sende dronen i luften, når kirkerne skal fotograferes fra oven på forskellige årstider. Det er fotos, som kan bruges på hjemmesiden og sociale medier.

Gitte Bielefeldt

Gitte Bielefeldt er ansat som provstisekretær hos Aabenraa Provsti, hvor hun nu også har droneinspektion som en del af sine opgaver. Oprindelig er hun uddannet receptionist hos Krusågård, men hun har også arbejdet som optiker og kordegn. Hun kom til Aabenraa Provsti i 2001.

- Så på provstikontoret synes vi, at det er et godt tilbud til sognene, at de kan ringe og høre, om vi vil rykke ud med dronen. Måske kan de også låne mig i naboprovstiet, hvis de har interesse i det.

Nemmere end bilkørsel

Gitte bor i Rødekro og har været ansat i provstiet siden 2001. Før dronekurset på IBA havde hun aldrig fløjet med en drone før. Til gengæld har hun været hundetræner i mange år.

- Så jeg tænkte, at hvis jeg kan styre hunde og deres ejere, så kan jeg nok også styre en drone. Jeg er ikke så bange for at lære noget nyt, smiler hun.

Faktisk synes hun, at droneflyvning er nemmere end at køre i bil. Der skal ikke skiftes gear, og man skal ikke afpasse sin kørsel med en masse anden trafik.

- Til gengæld er der nogle regler, man skal have lært, og der synes jeg, de var rigtig gode til at lære fra sig på kurset. Så det kan man sagtens springe ud i. Droner er bestemt ikke kun for mænd, der har leget med modelfly. Man skal bare være villig til at prøve noget nyt.

11-10-2022

Kontakt