Ledige

Uddannelse for ledige

Er du ledig?

Hvis du er ledig, har du forskellige muligheder for at få betalt efter- og videreuddannelse af enten din a-kasse eller dit Jobcenter.

Hvordan, dine muligheder er, afhænger blandt andet af:
 

1. Dit nuværende uddannelsesniveau

 • Faglært eller ufaglært
  Er du faglært, ufaglært - eller fik du ikke gjort din uddannelse færdig? Så har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan vælge uddannelser og fag fra de nationale positivlister, og din uddannelse betales af din a-kasse.
  Læs mere om uddannelserne på de nationale postitivlister her.

 • Kort, mellemlang eller lang uddannelse
  Har du en kort, mellemlang eller lang videregående akademisk uddannelse? Så kan du søge dit Jobcenter om lov til at vælge mellem fag og uddannelser på de regionale positivlister.
  Læs mere om uddannelserne på de regionale positivlister her.

 

2. Andre kriterier end uddannelsesnivau

En række forskellige elementer afgør, om det er dit Jobcenter (og altså de regionale positivlister) eller din a-kasse (og dermed de nationale positivlister), der er relevante for dig, når du søger om uddannelser og kurser.

 

Hvad er positivlister?

Nationale og regionale positivlister er lister over uddannelser og fag, der vurderes at være efterspurgt blandt arbejdsgivere og derfor relevante for dig som ledig. Nogle fag og uddannelser er efterspurgt over hele landet. Nogle er kun efterspurgt i enkelte regioner.

Nedenfor har vi et udpluk fra positivlisten over de fag, som vi i udbyder.

Fakta

 • Der er typisk 8 dages undervisning og eksamen på et fag.
 • Alle fag er godkendt af ministeriet og giver 10 ECTS.
 • Din uddannelse skal godkendes af dit jobcenter og a-kasse før du kan tilmelde dig. 

Tilmelding

Sådan tilmelder du dig
 

Kontakt

Charlotte Bøgel Hald
Uddannelseskoordinator.
Akademiuddannelser daghold
Mail: cban@iba.dk
Tlf.: +45 72 11 82 62


Gitte Valentin Sørensen
Uddannelseskoordinator og administrativ leder.
Akademi- og diplomuddannelser
Mail: gvs@iba.dk
Tlf.: +45 72 11 82 63