Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Denne uddannelse er for dig, som kan lide kombinationen af teknik og nytænkning, og som vil være med til at udvikle nye maskiner og produkter gennem spændende projekter.

På uddannelsen har du din hverdag i et spændende miljø omgivet af den nyeste teknologi, hvor du lærer at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Som færdiguddannet produktionsteknolog arbejder du typisk i en industrivirksomhed, f.eks. som konstruktør, planlægger, projekt- eller driftsleder, kvalitetsmedarbejder eller produktudvikler.

Fakta

 • Studiestart: 30. august 2016 Ansøgningsfrist: 15. marts 2016 / 24. maj 2016 / 5. juli 2016.
  Intet vinteroptag
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Mød de studerende

Se med her, hvor de stduerende og underviserne fortæller om det, de laver i undervisningen og hvordan det kan bruges i erhvevslivet.

Produktionsteknolog er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Produktionsteknolog har afløst den uddannelse, man tidligere kendte som uddannelsen til maskintekniker.

Hvad lærer du på studiet?

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Undervisningen foregår i et digitalt miljø med alle de nyeste teknologier og maskiner som fx:

 • Laser-skærer
 • 3D-printer
 • Cad/Cam programmer
 • 3D-fræser

Du kommer til at bruge dine hænder og din kreativitet, så du kan give liv til dine og andres ideer. Du lærer at arbejde med hele forløbet i en produktudviklingsproces. Det vil sige helt fra starten, når en idé opstår og du sammen med et team undersøger markedsbehovet. Et behov du derefter udvikler kreative løsningsmuligheder til og endelig laver en prototype, som du tester på markedet.

Du får en grundlæggende viden om konstruktion, produktudvikling og produktion, hvorefter du specialiserer dig inden for produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

På Produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante fagpersone , temadage, projektuger i samarbejde med virksomheder osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Job og karriere

Som produktionsteknolog får du typisk job i private erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af udstyr, komponenter og maskiner til andre virksomheder eller direkte til private. Det kan f.eks. være jobs som konstruktør, produktionsplanlægger, produktudvikler eller kvalitetsmedarbejder.

Uddannelsen kvalificerer dig også til stillinger med ledelsesfunktioner som projektleder og driftsleder, og giver dig desuden mulighed for arbejde i udlandet.

I 2013 havde 100% af nyuddannede produktionsteknologer haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene her.

Praktik

På Produktionsteknolog er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester. Din praktikperiode giver dig mulighed for at tilegne dig nye kompetencer og få værdifuld erfaring, idet du indgår i virksomhedens hverdag og arbejder med konkrete problemstillinger inden for dit fagområde. 

Jesper Murekilde Sølvfrost
I mit tidligere arbejde som smed, var jeg nødt til at forstærke elementer. Her på uddannelsen har jeg fået forståelsen for hvorfor.
Jesper Murekilde Sølvfrost
studerer produktionsteknolog
Læs om en af Jespers opfindelser

Internationale studiemuligheder

Som studerende på produktionsteknologuddannelsen på IBA har du forskellige muligheder for at få international erfaring.

Du kan fx deltage i konkurrencer, international uge, internationale konferencer, studieture mv. Pt. kan du dog ikke tage din praktik i udlandet.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Innovationsnetværket RoboCluster

IBA er medlem af innovationsnetværket RoboCluster, som er et dansk innovationsnetværk, der samler alle danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi.

Det betyder, at du som studerende får den nyeste viden om innovationsprojekter, robot- og automationsteknologier mv.

Læs mere om RoboCluster.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er ca. 20-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Uddannelsens opbygning

Semester 1

Metode - 5 ECTS
Produktudvikling - 5 ECTS
Konstruktion - 5 ECTS
Teknisk dokumentation - 4 ECTS
Materiale og fremstillingsprocesser - 4 ECTS
Virksomhedsteknik - 4 ECTS
Produktionsteknik - 3 ECTS

Semester 2

Metode - 3 ECTS
Produktudvikling - 4 ECTS
Konstruktion - 6 ECTS
Teknisk dokumentation - 2 ECTS
Materiale og fremstillingsprocesser - 5 ECTS
Virksomhedsteknik - 6 ECTS
Produktionsteknik - 4 ECTS

Semester 3

Virksomhedsteknik - 1 ECTS
Automatisering - 4 ECTS
Retningsbestemte valgfag - 25 ECTS

Semester 4

Praktik i 12 uger - 15 ECTS
Hovedprojekt - 15 ECTS

Videreuddannelse

Med en produktionsteknologuddannelse kan du f.eks. læse videre 1½ år til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, eller du kan fortsætte med en uddannelse til diplomingeniør. 

Mød Andreas

Se, hvorfor Andreas synes, at produktionsteknologen er den rigtige uddannelse for ham.

Undervisere

 • Søren Hansen
  Søren Hansen
  Adjunkt. Underviser i Konstruktion, Materialer og Processer, Teknisk Tegningsdokumentation og Produktudvikling.
 • Kim Riis
  Kim Riis
  Virksomhedskonsulent. Adjunkt. Underviser i ledelse.
Steffan Warming-Rasmussen
På uddannelsen har jeg lært at forholde mig kritisk til eksisterende systemer, samt at være med til at skabe innovative løsninger. Jeg er derfor med til at udvikle morgendagens produkter.
Steffan Warming-Rasmussen
Project Manager, TRESU Ancillary

Ansøgning og optagelse

Sådan ansøger du:

Kvote 1

Du kan blive optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Du skal have matematik på C-niveau.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5 juli kl. 12:00.

Ansøgningen sendes elektronisk via www.optagelse.dk og optagelsesområdenummeret er 84130.

Kvote 2

Du kan uden specifikke adgangskrav blive optaget med følgende erhvervsuddannelser:

Beslagsmed, beslagsmedeuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cnc-teknikuddannelsen (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, industriteknikuddannelsen (med specialer), karrosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), smedeuddannelsen (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), værktøjsuddannelsen (trin 2).

Har du ikke en af ovenstående, kan du blive optaget hvis du har en anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på C-niveau, eller adgangseksamen til ingeniøruddannelser. Hvis ikke du har matematik og engelsk på C-niveau, tilbyder vi at supplere til et niveau, der efter skolens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Desuden kan du blive optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer. Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for Produktionsteknolog, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener.

Download skema til realkompetencevurdering (Word). Det skal du uploade sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Endelig kan du blive optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Du skal have matematik på C-niveau. Endvidere vil vi også lægge vægt på eventuel erhvervserfaring.

Ansøgningsfrist:
Før 15 marts kl. 12:00: Ansøgningen sendes elektronisk via www.optagelse.dk. Du skal bruge optagelsesområdenummer 84130.

Efter 15 marts kl. 12:00: Ansøgningen sendes elektronisk via www.optagelse.dk. Du skal bruge optagelsesområdenummer 84130. Du kan ansøge løbende indtil ansøgningsfristen 24. maj 2016 kl. 12:00.

Kontakt:
Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Jane Damgaard på tlf. 72 11 82 39 eller Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Læs mere:

Kontakt

Peter Jakobsen
Jeg glæder mig til at lære 3D-tegning, laserskæring og 3D-fræsning. Det er fremtiden indenfor industrien. Og det bliver så fedt at komme på en skole, hvor de lige har købt helt nyt udstyr. Det glæder jeg mig helt vildt til.
Peter Jakobsen
Kommende studerende på uddannelsen til Produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding