Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

På denne uddannelse lærer du bredt om marketing, salg, ledelse, kommunikation og økonomi, og om hvordan de forskellige områder arbejder sammen i virksomheden.

Du får et grundigt indblik i de mange faktorer, der påvirker en salgssituation og du får en god forståelse for, hvordan en virksomhed opnår de mest optimale forhold såvel internt som med kunder og leverandører.

Uddannelsen fokuserer på at du bliver i stand til at håndtere virksomhedens marketingopgaver fra planlægning til gennemførelse, og samtidig inddrage relevante overvejelser fra dine medspillere. Vi lægger vægt på at du som Markedsføringsøkonom straks kan bidrage til aktiviteterne i virksomheden og tilføre nye ideer og metoder til at løse marketingopgaverne.

Fakta

 • Studiestart: 30. januar 2017 Ansøgningsfrist: 1. december 2016
  Studiestart: August 2017 Ansøgningsfrist: 15. marts 2017 // 5. juli 2017.
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU

Klik her for at finde en liste over de bøger, du skal bruge på dit studie.

Ansøg

Se, hvad Maria bruger sin uddannelse til

Maria er Marketingkoordinator på Batavus og sidder på hovedkontoret i Horsens.

 

Som færdiguddannet markedsføringsøkonom kan du bl.a. få job som marketingassistent, eksportassistent, salgs – og kundeansvarlig, indkøbsassistent eller kommunikationsmedarbejder, og på længere sigt kan du gøre karriere som f.eks. marketingchef, produktchef eller Key Account Manager.

Markedsføringsøkonom er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, forskellige valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den tidligere 4-tals pige, Louise, fik en pris for højeste snit på markedsføringsøkonom uddannelsen i juni 2016. Læs historien

Hvad lærer du på studiet?

Du lærer bl.a. at lave markedsførings- og salgsplanlægning så du kan være med til at udføre virksomhedernes strategi og internationalisering. Du lærer hvordan de rigtige marketingsbeslutninger skal tages ved også at inddrage andre funktioner i virksomheden så som økonomi, organisation, omverden og lovgivning. Du lærer også om digital markedsføring på et strategisk og taktisk niveau.

På Markedsføringsøkonom på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Undervisningen er en løbende kombination af teori og praksis hvor du i høj grad får lov til selv og med dine medstuderende at inddrage virksomheder  bl.a. gennem større projekter og opgaver.

Fagene på studiet bliver udviklet i samarbejde med eksterne eksperter, så de er tilpasset virksomhedernes aktuelle behov.

Job og karriere

Som markedsføringsøkonom kan du arbejde bredt med markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale virksomheder som f.eks. assistent eller koordinator.

Du har også mulighed for at arbejde som konsulent i reklamebranchen og andre brancher med markedsføringsaktiviteter.

På længere sigt er uddannelsen som markedsføringsøkonom fundamentet for en karriere som f.eks. marketingchef, eksportchef eller indkøbschef.

I 2013 havde 100% af nyuddannede markedsføringsøkonomer haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene.

Mette Luise Møller Sørensen
Jeg blev med det samme en del af butikken. Jeg har fået alt det ansvar, jeg har kunnet bære, og jeg har anvendt al den teori, jeg har lært på uddannelsen og mere til.
Mette Luise Møller Sørensen
Praktikant og finalist til Årets IBA Praktik 2016
Markedsføringsøkonom
Læs om Mettes praktikophold

Valgfag

Hos IBA lægger vi vægt på at du i løbet af studiet kan specialisere dig inden for de områder som virksomhederne efterspørger, og på 3. semester arbejder du næsten udelukkende med områder du selv vælger: Digital Markedsføring,  Innovation, Entreprenørskab, Salg, Kommunikation eller Event Marketing. Forløbene her er også i samarbejde med erhvervslivet.

Du kan vælge mellem nedenstående fag og opnå de færdigheder du synes er interessante:

 • Innovation
 • Entrepreneurship
 • Digitale medier
 • Salg
 • Event marketing
 • Kommunikation
 • Statistik/økonomi

Praktik

På markedsføringsøkonomstudiet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

IBAs karrierecenter hjælper dig med at finde en praktikplads, og du bliver tilbudt forskellige kurser og aktiviteter der hjælper dig i forløbet. Vi afholder bl.a. karrieredage, hvor du har mulighed for at møde repræsentanter fra en række virksomheder inden for dit fagområde. Desuden afholder vi forskellige workshops for vores studerende.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på markedsføringsøkonomstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture af ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Du har også mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Marketing Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Global profil

Hvis du ønsker en særlig stærk global profil, kan du vælge mellem bacheloruddannelserne Business Management across Europe eller Euro-Asia Business Management.

På disse uddannelser indgår markedsføringsøkonomuddannelsen sammen med bl.a. ét eller flere år på et universitet i udlandet.

Hvis du vil læse Business Management across Europe eller Euro-Asia Business Management skal du vælge uddannelsen fra begyndelsen.

Læs om uddannelserne:

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre følger du undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, når du er uddannet markedsføringsøkonom, er der flere forskellige muligheder. Du kan bl.a. udbygge din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor i International handel og markedsføring, som IBA også tilbyder.

Med en professionsbacheloruddannelse kan du herefter tage enten en cand.merc. på handelshøjskolerne i Danmark, en kandidatgrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Hvis du foretrækker at kombinere arbejde med studier, kan du vælge en diplomuddannelse i international handel og markedsføring, samtidig med at du passer et job. Du har direkte adgang til denne diplomuddannelse, som IBA også tilbyder.

Endelig har du adgang til HD 2. del på landets handelshøjskoler. Du skal dog muligvis supplere med visse fag.

Undervisere

 • Inga Rosa Bettina Haase
  Inga Rosa Bettina Haase
  Lektor. Underviser i ledelse, organisation, forhandling og innovation.
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Adjunkt. Underviser i markedsføring, salg og logistik.
 • Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Adjunkt. Underviser i erhvervsret.
 • Line Rohde Ottosen
  Line Rohde Ottosen
  Adjunkt. Underviser i kommunikation, salg og markedsføring.
 • Oksana Jørgensen
  Oksana Jørgensen
  Lektor. Underviser i global kommunikation.
 • Ole Mehlsen
  Ole Mehlsen
  Adjunkt. Underviser i logistik og markedsføring.
 • Per Dueholm
  Per Dueholm
  Adjunkt. Underviser i global økonomi og internationalt salg.
 • Peter Michael Ikjær
  Peter Michael Ikjær
  Lektor. Underviser i organisation og researchmetoder.
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Adjunkt. Underviser i markedsføring, salg og logistik.
 • Svend Ole Glüsing
  Svend Ole Glüsing
  Adjunkt. Underviser i organisation og ledelse.
 • Nikolaj Svensson
  Nikolaj Svensson
  Adjunkt. Underviser i markedsføring.
 • René Jensen
  René Jensen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Astrid Kjærvik
  Astrid Kjærvik
  Underviser i global økonomi og statistik
 • Michael Mikkelsen
  Michael Mikkelsen
  Underviser i marketing, salg og økonomisk styring

Ansøgning og optagelse

Du kan søge ind på Markedsføringsøkonom både til sommer- og vinteroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Jane Damgaard på tlf. 72 11 82 39 eller Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Vinteroptag

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Download ansøgningsskemaet (Word), og send det til optag@iba.dk.

Ansøgningsfristen er 1. december. 

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for Markedsføringsøkonom, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener.

Download skema til realkompetencevurdering (Word).

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 79260, når du ansøger.

Kvote 1:

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2:

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for Markedsføringsøkonom, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener.

Download skema til realkompetencevurdering (Word).

Det skal du uploade sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Mød en markedsføringsøkonom

Henrik har brugt sin markedsføringsøkonomuddannelse til at blive selvstændig.

Læs mere:

Kontakt

Kaare Lenton
Jeg er på reklamebureau og lærer at forstå marketing fra flere sider.
Kaare Lenton
Studerende på Markedsføringsøkonom
Om praktikpladsen hos ImageConsult