Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

På denne uddannelse får du kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed.

Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende både i danske og internationale virksomheder.

Du bliver derfor klædt godt på til at få job i revisionsfirmaer og økonomiafdelinger i såvel det private som det offentlige, eller til at videreuddanne dig inden for den finansielle sektor.

Fakta

 • Studiestart: August 2017 Ansøgningsfrist: 15. marts 2017 // 5. juli 2017.
  Intet vinteroptag.
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU

Klik her for at finde en liste over de bøger, du skal bruge på 1. semester.

Ansøg

Financial Controller er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Sociale og glade Line fik årgangens teamplayer pris på Financial Controller uddannelsen i juni 2016. Læs mere

Hvad lærer du på studiet?

Du får viden og en lang række værktøjer til at planlægge og udføre opgaver inden for økonomistyring, interne og eksterne regnskaber, samt revision og controlling i private og offentlige virksomheder.

I undervisningen kommer du til at arbejde med registrering og kalkulationer, og du bliver i stand til at udarbejde perioderegnskaber og økonomiske analyser.

Du lærer desuden at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. Du får også færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

På Financial Controller på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Kaspers flittighed gav pote. I 2016 fik han prisen for årgangens højeste karaktergennemsnit på Financial Controller. Læs mere

Job og karriere

Som Financial Controller kan du arbejde bredt med opgaver i revisionsfirmaer og økonomiafdelinger både i det private og det offentlige.

Praktik

På Financial Controller er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester. Du bliver tilbudt forskellige kurser og aktiviteter, der skal hjælpe dig til at søge en praktikplads. Vi afholder bl.a. en karrieredag, hvor du har mulighed for at møde repræsentanter fra en række virksomheder fra den finansielle sektor. Desuden afholder vi forskellige workshops for vores studerende.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Financial Controller uddannelsen på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er ca. 20 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, efter at have afsluttet uddannelsen som Financial Controller, er der flere forskellige muligheder alt afhængig af, om du ønsker uddannelse på fuldtid eller på deltid.

Du kan f.eks. fortsætte på Finansbacheloruddannelsen, hvis du opfylder specifikke krav, eller du kan læse HA på 1½ år. Hvis du ønsker at kombinere job og karriere med studier, kan du efter uddannelsen læse diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller HD 2. del, da Financial Controller uddannelsen giver merit for HD 1. del.

Undervisere

 • Bruno Pedersen
  Bruno Pedersen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Finn Sander
  Finn Sander
  Adjunkt. Underviser i økonomi, statistik, internationale kapitalmarkeder og international finance.
 • Hans Olesen
  Hans Olesen
  Lektor. Underviser i økonomi.
 • Helle Berg Melgaard
  Helle Berg Melgaard
  Uddannelseschef. Underviser i økonomi.
 • Helle Næss-Schmidt Risdal
  Helle Næss-Schmidt Risdal
  Adjunkt. Underviser i erhvervsret, skatteret og familieret.
 • Henrik Semmelin Sønnichsen
  Henrik Semmelin Sønnichsen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor. Underviser i global økonomi og økonomisk styring.
 • Lucy Caroline Gabrielsen
  Lucy Caroline Gabrielsen
  Adjunkt. Underviser i ledelse, marketing og kommunikation.
 • Martin Vegge
  Martin Vegge
  Adjunkt. Underviser i statistik og økonomi.
 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder for optagelse. Underviser i markedsføring.
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor. Underviser I ledelse og kommunikation.
 • Søren Frandsen
  Søren Frandsen
  Adjunkt. Underviser i jura.

Ansøgning og optagelse

Uddannelsen Financial Controller har kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Jane Damgaard på tlf. 72 11 82 39 eller Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 74446, når du ansøger.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse inden for kontor, kontor med speciale eller finans. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for Financial Controller, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener. 

Ansøgningsfristen er 15. marts

Download skema til realkompetencevurdering (Word). Det skal du uploade sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Læs mere:

Kontakt