Erhvervsakademiuddannelse

Entrepreneur og designmanager (E-designer)

Som studerende på denne uddannelse arbejder du med entrepreneurskab og konceptudvikling. Omdrejningspunktet er Design Thinking, hvor du lærer om idé-generering, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. Du udvikler løsninger, som kan omsættes til lokale og globale forretningskoncepter, events og services. 

Fakta

 • Studiestart: 31. august 2017 Ansøgningsfrist: 8. maj 2017
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU

Klik her for at finde en liste over de bøger, du skal bruge på 1. semester.

Ansøg

Entrepreneur og designmanager (e-designer) er en kreativ 2-årig erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere. Du kommer til at arbejde kreativt og innovativt med idé-generering og designprocesser, som du omsætter til prototyper for i sidste ende at omsætte disse til forretningskoncepter.

Du bliver tæt forbundet med erhvervslivet, og vi har bl.a. arbejdet med cases i samarbejde med LEGO, Bilka, Stofa, BestNet, Stof 2000, Imerco og Peter Larsen Kaffe. 

Uddannelsen udbydes kun i Kolding og København.

Hvad er e-design?

Se mere om, hvad du kommer til at arbejde med på e-designuddannelsen.

Hvad lærer du på studiet?

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idégenerering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, evaluering og styring af konceptets udvikling og lancering. 

Du har mulighed for at vælge valgfag fx inden for Brand Management, Produktudvikling eller Room & Retail.

På Entrepreneur og designmanager (e-designer) arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Mads ville lære at starte egen virksomhed, så han begyndte på E-designer uddannelsen. Læs mere

Job og karriere

Som e-designer går du på arbejde med din nysgerrighed og dit mod til at tænke ud af boksen. Du skal arbejde kreativt, innovativt og struktureret med designprocesser og metoder. Der er brug for dig på alle arbejdspladser, hvor skal skabes nye og banebrydende løsninger i udvikling af produkter, processer og services. Det kan være inden for Project Management, trend forecasting, grafiske bureauer, events, reklamebureauer, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder (f.eks. din kommune), konsulent, retail, marketingafdelinger mv.

Uddannelsen er også det rette valg, hvis du har en drøm om at blive iværksætter med egen virksomhed.

I 2013 havde 100% af nyuddannede e-designere haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene.

Praktik

På E-designer uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Erhverv, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Erhverv gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Erhverv modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Erhverv slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Erhverv har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Mette fra E-designer uddannelsen fik prisen for årgangens højeste karaktergennemsnit. Læs hvorfor

Projekt med Bilka

Stemningsvideo fra et projekt, hvor de studerende skal hjælpe Bilka med at få en større kundetilfredshed ved at designe en bedre købsoplevelse i Bilka Kolding. 

Internationale studiemuligheder

Som studerende på entrepreneur og designmanageruddannelsen på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester uden for Danmarks grænser eller at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et længere udenlandsophold, er der også kortere studieture sammen med dine medstuderende.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen på IBA. På 3. semester kan du enten følge vores valgfag eller tage på udveksling. Du skal forvente, at der er 24-30 lektioners undervisning pr. uge og herudover er der projektarbejde, forberedelse, litteratur, virksomhedsbesøg, eksamener mv.  På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Videreuddannelse

Når du har bestået Entrepreneur og designmanageruddannelsen, kan du tage top-up professionsbacheloruddannelsen i Design & Business eller bacheloruddannelsen i E-konceptudvikling. Dernæst kan du blive kandidat i Innovation & Entrepreneurskab.  

Hvis du foretrækker at kombinere job og uddannelse, kan du søge ind på en diplomuddannelse, fx på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal evt. supplere med visse fag for at blive optaget. Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Undervisere

 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Adjunkt.
 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Adjunkt
 • Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Adjunkt
 • Anne Lisbeth Raahøj Hansen
  Anne Lisbeth Raahøj Hansen
  Adjunkt
 • Søren Storm Kristensen
  Søren Storm Kristensen
  Lektor
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor

Ansøgning

Uddannelsen Entrepreneur og designmanager (e-designer) har kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Optagelsesprocedure for E-design før 8. maj kl. 12.00:

 • Motiveret ansøgning indsendes med frist 8. maj.
 • Du modtager på et senere tidspunkt en mail med informationer om optagelsesprøven og deadlines.
 • På dagen for optagelsesprøven modtager du prøven via e-mail.
 • Efter optagelsesprøven bliver du kontaktet og indkaldt til en personlig samtale.
 • Du får svar på om du er optaget på uddannelsen d. 30. juli 2017.

Ansøgningsprocedure:

Før 8. maj kl. 12:00: Den motiveret ansøgning uploades via www.optagelse.dk. Du skal bruge optagelsesområdenummer 73650.

Optagelse

Du bliver optaget på baggrund af enten:

Din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har engelsk og matematik på C-niveau. Du skal desuden sende en motiveret ansøgning for at blive optaget på denne uddannelse. 

eller:

Dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse inden for boligmontering eller digitale medier, eller i form af mediegrafikeruddannelsen. Det er et krav, at du har engelsk og matematik på C-niveau.

Du skal i begge tilfælde også sende os en motiveret ansøgning. Læs mere herom nedenfor.

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for Entrepreneur og designmanager (e-designer), har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener. 

Download skema til realkompetencevurdering (Word).

Optagelsesprøve

Uanset hvordan du søger ind, skal du bestå en optagelsesprøve for at blive optaget på studiet.

Når du har sendt din ansøgning, modtager du på et senere tidspunkt en mail med informationer om optagelsesprøven og deadlines.

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen, optagelsesprøven og den individuelle samtale.

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder
 • Michael Jørgensen
  Michael Jørgensen
  Underviser
Line Straarup Fey
- I min praktik har jeg brugt alt, hvad jeg kan. Mine skolebøger er flyttet ind, for jeg bruger dem hver dag.
Line Straarup Fey
Læser til E-designer
Har været i praktik hos Flying October
Læs hele Lines historie >>
Louise Schmidt
Jeg ser uddannelsen Entrepreneur og designmanager som en mulighed for at blive projektleder fx i et reklamebureau eller inden for event management.
Louise Schmidt
Studerende på E-designer