Dobbelt bachelor

International Handel og Markedsføring / Business Management and Marketing

Denne uddannelse er for dig, der vil opnå en stærk international profil ved at tage to uddannelser på kort tid.

På denne dobbelte bacheloruddannelse har du mulighed for at opnå hele to internationale bacheloruddannelser i løbet af blot halvandet år, forudsat at du allerede har en Markedsføringsøkonom eller lignende uddannelse.

Sideløbende med dit studie på professionsbachelor i International handel og markedsføring på IBA, følger du også bacheloruddannelsen i Business Management and Marketing fra London South Bank University via e-learning.

Fakta

 • Studiestart: 30. januar 2017 Ansøgningsfrist: 1. december 2016.
  Studiestart: September 2017. Ansøgningsfrist: 5. juli 2017.
 • Adgangskrav: Afsluttet Markedsføringsøkonom
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: Undervisning på IBA er gratis for danske studerende. Prisen for e-learningprogrammet er DKK 26.000.
Ansøg

Forløbet kræver en høj grad af motivation og selvdisciplin, hvilket efterfølgende er med til at give din kommende arbejdsgiver et klart billede af dig som en hårdtarbejdende og engageret medarbejder. 

Når du har færdiggjort den dobbelte bacheloruddannelse, kan du arbejde bredt med opgaver inden for salg, markedsføring og eksport.

Den dobbelte bachelor er en 1½-årig uddannelse, der består af en obligatorisk del, forskellige valgfag, en praktikperiode og et afsluttende fælles bachelorprojekt for de to uddannelser.

Birgitte Lærke Andersen
Jeg ville skille mig ud fra mængden. Derfor tog jeg en ”double degree”.
Dimittend fra dobbelt bacheloren i International Handel og Markedsføring & Business Management and Marketing

Hvad lærer du på studiet?

Den dobbelte bachelor er udviklet i et samarbejde mellem IBA og London South Bank University, så du er sikret den bedste undervisning og erfaring med international handel fra to europæiske institutioner.

På de to uddannelser får du bl.a. viden om salg, markedsføring, jura og ledelse i en international kontekst.

Du bliver i stand til at planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, samt analysere og vurdere virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder.

Forløbet er sammensat, så du følger undervisningen på IBA i Kolding, samtidig med at du følger online undervisning fra London South Bank University. Du har derfor rig mulighed for at tage et studieophold eller dit praktikforløb i udlandet under uddannelsen. Alle fag på online forløbet er på engelsk.

På den dobbelte bacheloruddannelse i International handel og markedsføring & Business Management and Marketing arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, e-learning, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Mads Roslind
At tage to uddannelser på samme tid har lært mig at planlægge min tid - for ja jeg har haft dobbelt så travlt, som mine holdkammerater.
Har læst en dobbelt degree

Job og karriere 

Med en dobbelt bachelor i International handel og markedsføring & Business Management and Marketing opnår du kompetencer til at arbejde inden for områder som handel, marketing og eksport i såvel danske som internationale virksomheder. 

Praktik

På den dobbelte bacheloruddannelse er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Du bliver tilbudt forskellige kurser og aktiviteter, der skal hjælpe dig til at få en praktikplads. Vi afholder bl.a. karrieredage, hvor du har mulighed for at møde repræsentanter fra en række virksomheder inden for dit fagområde. Desuden afholder vi forskellige workshops for vores studerende.

Internationale studiemuligheder 

Som studerende på den dobbelte BA på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Varighed

Studiet er normeret til 1,5 år (Fuldtidsuddannelse på IBA: 90 ECTS / Online BA: 120 CATS svarende til 60 ECTS). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA, samtidig med at du følger online programmet fra London South Bank University. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive afsluttende praktikpladsrapporter samt et fælles bachelorprojekt. 

Videreuddannelse 

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du læse videre på master-/kandidatniveau enten på IBA, på London South Bank University eller på andre universiteter rundt om i verden. 

Undervisere 

På International handel og markedsføring.

 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Adjunkt. Underviser i finans, logistik, ledelse og strategi.
 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Adjunkt. Underviser i international markedsføring, logistik, kommunikation og brand management.
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor. Underviser i global økonomi og salgsorganisation & ledelse
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Joan Pape Rasmussen
  Joan Pape Rasmussen
  Uddannelseschef. Underviser i marketing.
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Adjunkt. Underviser i markedsføring og advanced marketing og metode.
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor. Underviser i projektledelse og projektstyring.
 • Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lektor. Underviser i erhvervsret.

Undervisere

På Business Management and Marketing (e-learning).

 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Adjunkt. Underviser i markedsføring og advanced marketing og metode.
 • Keld Hvam
  Keld Hvam
  Uddannelsesleder
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor. Underviser i global økonomi og økonomisk styring.

Ansøgning og optagelse

Har du afsluttet Markedsføringsøkonom kan du automatisk blive optaget på denne uddannelse. Har du en Finansøkonom, Serviceøkonom eller Logistikøkonom, skal du tage nogle opkvalificerende kurser.

Download ansøgningsskemaet til professionsbachelor i International Business (e-learning) med London South Bank University. Send ansøgningsskemaet sammen med dit eksamensbevis til optag@iba.dk.

Ansøgningsfristen til vinteroptag er 1. december. Brug dette ansøgningsskema (Word)

Ansøgningsfristen til sommeroptag er er 5. juli. Ansøgningsskema kommer

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder for optagelse. Underviser i markedsføring.
 • Joan Pape Rasmussen
  Joan Pape Rasmussen
  Uddannelseschef
 • Keld Hvam
  Keld Hvam
  Uddannelsesleder
Patrick Bendtsen
Jeg kan skabe værdi i erhvervslivet med min kernekompetencer, som er min internationale profil. Jeg har et globalt perspektiv og ved hvordan verden hænger sammen. I kraft af mit dobbelt studie viser jeg, at jeg er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats.
Studerende på International Handel og Markedsføring & Business Management and Marketing (double degree)