Top up

Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Professionsbacheloruddannelsen er for dig, som ønsker at arbejde med markedsføring, salgsstyring og ledelse samt forretningsudvikling i en international kontekst, og som gerne vil lære mere marketing på et strategisk og taktisk niveau.

Uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens salgsgrundlag og forretningsudvikling i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med et valgfrit element. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Fakta

 • Studiestart: 31. august 2017 Ansøgningsfrist: 5. juli 2017.
 • Adgangskrav: Afsluttet markedsføringsøkonom eller tilsvarende uddannelse.
 • Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: SU

Engelsk titel: Bachelor of International Sales and Marketing Management.

Du kan finde bøger til studiet her

Ansøg
Allan Dall
Jeg drømmer om at komme til at udarbejde markedsanalyser.
Allan Dall
Har taget uddannelsen International handel og marketing
Læs hvordan militær disciplin hjalp Allan

Se, hvad Birgitte bruger sin uddannelse til i dag

Birgitte er marketingkoordinator hos Zebicon i Billund og er den første med sin uddannelse i virksomheden.

Uddannelsen bygger på en kombination af læring om akademisk teori, og en praktisk udførelse gennem projekter og virksomhedscases.

Du udvikler et solidt grundlag for at forstå og drive international handel, ligesom du opbygger kompetencer i, hvordan virksomheder skaber effektive salgs- og markedsføringsplaner.

Sideløbende med fuldtidsstudierne på professionsbacheloruddannelsen, har du mulighed for at tage endnu en bachelorgrad via e-læring i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet. Læs mere om dobbelt bachelor studiet her

Julie Borring
Hvis jeg kunne tage kandidatuddannelsen på IBA, så ville jeg gøre det. For IBA kan noget unikt – nemlig at kombinere teori og praksis, så teorien binder bedre fast.
Julie Borring
Har taget uddannelsen International handel og markedsføring
Julie har i den grad kombineret teori og praksis. Læs hvordan

Hvad lærer du på studiet?

På professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring lærer du at forstå komplekse aspekter af international handel.

Du får bl.a. viden om salg, økonomi, marketing, jura og ledelse i forbindelse med international handel og samarbejde, samtidig med at du lærer om forretningsudvikling i et internationalt perspektiv. Undervisningen i fagområderne er opdelt i fælles temaer, som giver et holistisk overblik over hvordan fagene sammen kan skabe vækst og forretningsudvikling for virksomheder.

Igennem praksisnære øvelser får du et grundigt indblik i forretningsmodeller og virksomhedens kunderelationer, og du bliver klædt godt på til selvstændigt at kunne analysere og vurdere virksomhedens vækst- og udviklingsmuligheder.

Du bliver desuden i stand til at planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, og du opnår effektive redskaber til at håndtere produkt- og konceptudviklingsprocesser i virksomheden.

På uddannelsen arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, og projekter baseret på konkrete virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Brian Kamuk Josefsen til højre (her fotograferet med Sakib Hameed)
Mit netværk fik jeg af at deltage i så mange aktiviteter på uddannelsen. Det selv samme netværk var med til at hjælpe mig gennem uddannelsen. Og så var det oveni sjovt at være med til.
Brian Kamuk Josefsen til højre (her fotograferet med Sakib Hameed)
Dimittender fra professionsbacheloren i international handel og markedsføring på engelsk
Yaahh vi gjorde det

Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i international handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder. 

I 2013 havde 99% af nyuddannede professionsbachelorer i International handel og markedsføring haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene her.

Konstantin Golpayegani
Målet med at læse uddannelsen på engelsk var at skabe et større internationalt netværk, og det har jeg virkelig fået.
Konstantin Golpayegani
Har taget uddannelsen International Sales and Marketing Management
Læs hele Konstantins historie>>

Uddannelsens opbygning

Semester 1:
Virksomhedens salgsgrundlag

Kunden som udgangspunkt - 15 ECTS
Branche og konkurrenter - 5 ECTS
Innovation - 5 ECTS
Metode og videnskabsteori - 5 ECTS

Semester 2:
Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv

Udvikling af salgsgrundlaget - 10 ECTS
Det taktiske og operationelle salg - 5 ECTS
Implementering og opfølgning - 5 ECTS
Valgfrit emne - 10 ECTS

Semester 3:
Praktik i 12 uger - 15 ECTS
Bachelorprojekt - 15 ECTS

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i international handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Erhverv.

Hun guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på markedsføringsøkonomuddannelsen.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Erhverv gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Erhverv, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Nana Nørlund Rasmussen
Min første uddannelse som markedsføringsøkonom henvendte sig til slutbrugeren. På overbygningen har jeg lært en masse om, hvordan jeg håndterer forholdet til kunder, som også selv er virksomheder.
Nana Nørlund Rasmussen
Har læst professionsbachelor i international handel og markedsførng
Nana fik job i sin praktikvirksomhed

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i international handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Varighed

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende bachelor-projekt.

Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i international handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Undervisere

 • Albert Garland Elam
  Albert Garland Elam
  Adjunkt
 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Adjunkt.
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Jens Jørgen Nielsen
  Jens Jørgen Nielsen
  Adjunkt
 • Joan Pape Rasmussen
  Joan Pape Rasmussen
  Uddannelseschef
 • Jon Ording Haug
  Jon Ording Haug
  Adjunkt
 • Kaj Gilling
  Kaj Gilling
  Lektor
 • Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lektor
 • Hans-Henrik Grabe
  Hans-Henrik Grabe
  Adjunkt

Ansøgning og optagelse

For at søge ind på professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring skal du have en Markedsføringsøkonom eller anden tilsvarende baggrund.

Har du en anden baggrund som fx finansøkonom-, serviceøkonom- eller logistikøkonomuddannelse, skal du tage nogle opkvalificerende kurser. Har du en anden tilsvarende baggrund, inviteres du til en optagelsessamtale.

Hvis du har spørgsmål om, hvilken baggrund du kan komme ind med, er du meget velkommen til at tage kontakt til vores studievejleder Niels-Jørgen Madsen på tlf.: 72 11 82 16

Download ansøgningsskemaet (Word) og send det til optag@iba.dk.

Ansøgningsfrist: Vi optager løbende, så skynd dig at send din ansøgning, inden pladserne bliver optaget.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Læs mere:

Kontakt

Kristina Buchwald
- Jeg havde brug for at blive helt skarp på, hvordan jeg skaber værdi. Så det var det helt rigtige for mig at kaste mig over den halvanden-årige bachelor.
Kristina Buchwald
Har læst PBA i International handel og markedsføring
Uddannelsen førte til job
Louise Vilstrup Johnsen
Det er en fantastisk uddannelse. Og ved at læse den på engelsk har jeg foruden træning i det engelske sprog fået forståelse for forskellige kulturer.
Louise Vilstrup Johnsen
Marketingkoordinator hos BoConcept
Har taget uddannelsen International Sales and Marketing Management
Læs Louises historie>>