Bachelor

Euro-Asia Business Management

Denne uddannelse er for dig, der brænder for at arbejde i globale miljøer inden for salg, ledelse og markedsføring, og som ønsker at bo og studere i Kina i et par år.

På grund af det ekspanderende globale marked, har IBA udviklet en dobbelt bacheloruddannelse i Business Management med særligt fokus på samarbejdet med Asien.

På uddannelsen læser du to år i Shanghai, og du får dermed førstehåndserfaring med bl.a. sprog, kultur og historie, hvilket er nødvendigt for at opnå succes i samarbejdet mellem Europa og Asien.

Fakta

 • Studiestart: August 2017. Ansøgningsfrist: 15. marts 2017 / 5. juli 2017.
  Intet vinteroptag
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 4 år
 • Økonomi: Undervisning på IBA er gratis for danske studerende. De to år på SFU koster ca. DKK 19.300 pr. år.
Ansøg

Emil Rauff (t.v.) og Mikkel Nicolaisen læser begge uddannelsen "Euro-Asia Business Management" på IBA. Læs om deres planer

Når du har bestået bacheloruddannelsen, kan du bl.a. få job inden for markedsføring og ledelse i såvel danske som internationale virksomheder, der har særlig tilknytning til det asiatiske marked.

Euro-Asia Business Management er en 4-årig eller 4½-årig bacheloruddannelse, der består af en obligatorisk del, forskellige valgfag både i Danmark og i Kina, kinesisk sprog, praktik og et afsluttende eksamensprojekt.

Hvad lærer du på studiet?

På bacheloruddannelsen Euro-Asia Business Management lærer du om emner som marketing, ledelse, kommunikation og økonomi i en global kontekst. Herunder arbejder du med jura, forretningsforståelse, sprog og kultur, som gør dig i stand til at analysere forskelle og ligheder.

Det meste af undervisningen foregår på engelsk og du får kompetencer til at håndtere udfordringer og krav fra virksomheder, der opererer på det globale marked og i særdeleshed det asiatiske.

Du bliver automatisk en del af en dynamisk gruppe af internationale studerende, som alle har fokus på en international karriere, og som du vil kunne sparre og skabe et netværk med, både imens du læser og efter du er færdiguddannet.

Uddannelsens opbygning

Denne uddannelse giver dig to uddannelsesbeviser.

Imens du er i Shanghai, læser du ud over dine almindelige fag også kinesisk sprog, historie og kultur.

Bemærk at sprogfagene er obligatoriske, og at de skal bestås, inden du forlader Shanghai Lixin University of Accounting and Finance efter 2 år. De andre fag kan sammensættes på forskellig vis. Snak med studievejlederen om de forskellige muligheder.

Uddannelsen tager 4 år. Du læser markedsføringsøkonom i 2 år på IBA efterfulgt af 2 år på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance. 

Job og karriere

Med en dobbelt bachelor i Euro-Asia Management har du vist, at du er i stand til at tænke og begå dig internationalt, og dermed har du muligheden for at få et spændende job i internationale virksomheder, arbejde med eksport eller arbejde i udlandet med særligt fokus på det kinesiske marked. Du vil typisk kunne varetage funktioner som produktchef, marketingassistent, Key Account Manager, eksportchef, markedschef eller international marketing koordinator.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på bacheloruddannelsen Euro-Asia Business Management på IBA får du en række forskellige internationale muligheder, der styrker din personlige profil betydeligt. 

I løbet af uddannelsen kommer du til at læse i både Danmark og Kina, og du opnår derfor solid førstehåndserfaring med både europæisk og asiatisk forretningskultur, samt et bredt netværk, der giver dig gode forudsætninger for en international karriere. 

Varighed

Uddannelsen tager 4 år (120 ECTS point + 120 kinesiske point) eller 4 ½ år (120 ECTS point + 120 kinesiske point + 30 ECTS point). De første to år følger du undervisningen på markedsføringsøkonom på IBA og de følgende to år skal du følge undervisningen på Shanghai Lixin University of Accounting and Finance.

Det er valgfrit, om du derefter vælger at tage endnu et semester på IBA og dermed bygge videre med en top up med professionsbacheloren international handel og markedsføring , som giver dig yderligere 30 ECTS point. 

Videreuddannelse

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du læse videre på kandidat- eller masterniveau enten på IBA eller på universiteter rundt om i verden.

Studieordning

Hent studieordningen for BA Euro-Asia Business Management 2013-2015 (PDF)

Undervisere på IBA

 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Adjunkt. Underviser i økonomi.
 • Inga Rosa Bettina Haase
  Inga Rosa Bettina Haase
  Lektor. Underviser i ledelse, organisation, forhandling og innovation.
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Lektor. Underviser i markedsføring, salg og logistik.
 • Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lene Fallesen Ravn Rasmussen
  Lektor. Underviser i erhvervsret.
 • Maja Brinck
  Maja Brinck
  Adjunkt. Underviser i organisation, ledelse og strategi.
 • Oksana Jørgensen
  Oksana Jørgensen
  Lektor. Underviser i global kommunikation.
 • Ole Mehlsen
  Ole Mehlsen
  Adjunkt. Underviser i logistik og markedsføring.
 • Per Dueholm
  Per Dueholm
  Adjunkt. Underviser i global økonomi og internationalt salg.
 • Peter Michael Ikjær
  Peter Michael Ikjær
  Lektor. Underviser i organisation og researchmetoder.
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Adjunkt. Underviser i markedsføring, salg og logistik.
 • Svend Ole Glüsing
  Svend Ole Glüsing
  Adjunkt. Underviser i organisation og ledelse.

Ansøgning og optagelse

Du kan kun søge ind på Euro-Asia Business Management til sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du søger online på www.optagelse.dk. Du skal søge ind via uddannelsen Markedsføringsøkonom, og du skal bruge optagelsesområdenummer 79260.

Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2.

Uanset om du søger ind via kvote 1 eller 2, skal du uploade dette ansøgningsskema (PDF) sammen din online ansøgning på www.optagelse.dk.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Hvis du ikke umiddelbart opfylder de optagelseskrav, der er gældende for uddannelsen, har du mulighed for at få vurderet dine realkompetencer. Det betyder, at vi vurderer, om du har opnået kompetencer på anden vis (ved f.eks. erhvervserfaring og kurser), som kan erstatte de manglende eksamener. 

Download skema til realkompetencevurdering (Word). Det skal du uploade sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder for optagelse. Underviser i markedsføring.