Projektstyring i praksis

Gennemfør projekter med succesgaranti. På denne uddannelse lærer du om projektetablering, rapportering og kvalitetssikring. Du bliver præsenteret for forskellige projekttyper, og lærer at opdele et projekt i hovedmål og delmål, så processen bliver overskueliggjort for alle de involverede parter.

Igennem praksisnære problemstillinger får du et solidt indblik i alle projektstyringens faser. Du lærer desuden at anvende værktøjer, som du kan bruge til at estimere, prioritere og styre ressourcer, interessenter, deadlines og omkostninger.

Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for samspillet mellem projekt og organisation, hvor estimering, opfølgning, rapportering og økonomi er væsentlige faktorer i jagten på at opnå en succesfuld projektstyring.

 • Daghold
 • Aftenhold
DKK 9.800
Eksamen: Mundtlig m case
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 8 dage fra uge 18

En del af faget kan være e-learning.

Forløbet starter mandag i uge 18.
Eksamen i uge 24.

 

Tilmeld
DKK 4.100
Eksamen: Mundtlig m case
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 10 undervisnings-aftener: Tirsdage kl. 18:00 - 21:30

En del af faget kan være e-learning.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamensdatoen aftales senest ved studiestart.

Litteraturudgift: Ca. 500-800 kr.

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 28.8.2017

Der tages­ forbehold for ændringer.

Tilmeld
Peter Rathje
- Jeg kommer selv fra industrien, og jeg mener ikke, at du kan finde en industrivirksomhed uden, at der foregår projekter. Og hvis ikke man har en fælles projektmodel, så sker der det samme i de virksomheder, som der skete i ProjectZero: Nemlig at man bygger videre på det, man kender.
Peter Rathje
Direktør for ProjectZero i Sønderborg
Læs hvordan uddannelse forandrede hele organisationen

Se også vores uddannelse i Projektledelse

Når du er færdig med uddannelsen i Projektstyring, kan du etablere projekter og analysere projektorganisatoriske sammenhænge. Du har overblik og ved, hvordan man løbende risikovurderer og kvalitetssikrer et projekt. Din værktøjskasse til projektstyring er udvidet markant, og du er klar til at besejre de udfordringer, der venter forude.

Du lærer om:

 • Projektstyring og -ledelse
 • Projektlederens kommunikations- og ledelsesopgaver
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Tids- og ressourceestimering
 • Økonomi
Søren Løvlund Mandsberg
Kodeordet er forankring! At det, den studerende lærer, bliver forankret i arbejdet og i virksomheden. Her er det så vigtigt med forarbejdet og forventningsafstemningen med lederen. Det opfordrer jeg til.
Søren Løvlund Mandsberg
Seniorkonsulent
Underviser i projektledelse

Værdi for virksomheden

 • Virksomheden undgår uforudsete udgifter igennem løbende risikovurdering og kvalitetssikring af projektet
 • Du undgår at vigtig information går tabt imellem de mange interessenter vha. dine kommunikationsværktøjer

Målgruppe

Uddannelsen er for alle, der allerede er eller skal være involverede i projektarbejde og ønsker mere viden og konkrete værktøjer til at starte, gennemføre og afslutte virksomhedens projekter med succes.

Certificering

Du kan supplere din projektstyringsuddannelse med en PRINCE2® certificering.

Læs om PRINCE2® Foundation og PRINCE2® Practitioner.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med at du deltager på et fagmodul.
Vi gør særligt opmærksom på at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen. Er det længe siden du sidst har lavet projektarbejde, så er det en rigtig god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af de enkelte hold

Hvis der er ledige pladser optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Undervisere

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold
John Bøgelund Frederiksen
Jeg tog af sted for at blive klogere på projektstyring i praksis. Og det blev jeg! Udover at jeg i dag oplever en markant bedre styring af mine mange projekter, oplever jeg også en meget større glæde blandt alle involverede aktører.
John Bøgelund Frederiksen
Kulturchef, Sønderborg Kommune