Projekter

Flere virksomheder skal være innovative, og studerende skal have bedre mulighed for at afprøve deres ideer i praksis. Mere viden skal omsættes til værdi, og den gensidige udveksling af viden mellem virksomheder og erhvervsakademier samt professionshøjskoler skal styrkes.

Med innovationsprojekterne får virksomhederne inspiration til deres innovation, og de studerende får virkelighedens udfordringer ind i den daglige undervisning.

Fakta

  • Innovations- og praksisnære projekter giver de studerende mulighed for at afprøve deres ideer i praksis
  • De studerende oplever virkelighedens udfordringer som en del af undervisningen
  • Gennem innovations- og praksisnære projekterne får virksomhederne inspiration til deres innovation og udvikling

Praksisnære projekter

Om projekterne i praksisnær innovation gælder bl.a.:

  • Innovationsprojektet skal involvere mindst én privat eller offentlig virksomhed og have fokus på løsningen af konkrete praksisbaserede udfordringer, for eksempel en aktuel problemstilling hos virksomheden
  • Projektet skal inddrage studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutionen for at styrke de studerendes innovative kompetencer og bidrage til udviklingen af uddannelserne
  • Virksomhederne skal bidrage til finansieringen af projekterne, så det fælles engagement i samarbejdet fremmes

Her finder du beskrivelser af de projekter, som er godkendt, igang eller afsluttet:

Løgumgård

Indhold
Formålet med projektet er at afdække, hvordan digitale værktøjer kan understøtte det daglige pædagogiske og faglige arbejde hos bo- og beskæftigelsessteder som Løgumgård.

Samarbejdspartnere
Handicap Løgumgård

Involverede uddannelser
Multimediedesigner

Forventede effekter
Målet er, at både de studerendes kompetencer styrkes i praksisafprøvningen af de teoretiske innovations- og projektmodeller og at uddannelsen og underviserne udvikles i retning af yderligere professionsnær relevans. Derudover er det hensigten, at personalet hos Løgumgård, gennem dialog med de handikappede, kan anvende et digitalt værktøj aktivt til at indkredse og opstille de mest hensigtsmæssige forløb for Løgumgårds beboere og brugere.

Projektperiode
Forår 2014

Kontaktperson
Michael Jørgensen 

Inkrementel udvikling af samarbejdsprocesser hos virksomheder i relation til det kinesiske marked

Indhold
Projektet har til formål at IBA sammen med virksomhederne skal udvikle inkrementelle innovative organisatoriske processer, som fremmer relationer med det kinesiske marked. Projektet skal give virksomhederne viden samt forslag og anbefalinger til, hvorledes konkrete problemstillinger i relation til det kinesiske marked optimalt kan løses.

Det er virksomhederne, der opstiller nogle konkrete problemstillinger, som ønskes belyst og løst i relation til deres igangværende engagement i Kina. Der etableres et netværks-forum, hvor virksomhederne, udvalgte studerende og undervisere mødes under forløbet. Her vil de studerende samt evt. eksterne partnere fremlægge relevant viden i relation til virksomhedernes aktiviteter i Kina. 

Samarbejdspartnere
Tresu A/S
Rool Maskinfabrik
Sjølund Maskinfabrik
Niebuhr Gears A/S
LM Windpower

Involverede uddannelser
Professionsbachelor i international salg og markedsføring

Forventede effekter
Vi forventer at projektet:
 
Vil give de deltagende virksomheder anvendelige ny viden og løsningsforslag til problemstillinger i relation til det kinesiske marked
Vil styrke IBA`s studerende og underviseres innovative kompetencer i kompetent samspil med virksomheder, som har nuværende erfaringer på det kinesiske marked
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og gennem post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil styrke netværket mellem virksomhederne og de studerende i relation til praktik i Kina
Vil styrke viden og netværk mellem virksomheder og IBA`s undervisere i relation til fremtidige tiltag over for virksomheder, som eksporterer til BRIK-landene.

Projektperiode
15.11.2013-30.09.14

Kontaktpersoner
Christian Abildgaard Jensen 
Gitte Bruun 

Innovation i salg/markedsføring for Cost:bart

Indhold
Formålet med projektet er, at de studerende i samarbejde med undervisere og medarbejdere fra Cost:bart, kan give Cost:bart konkrete anvisninger til, hvordan deres forårskollektion 2014 kan præsenteres på en ny og spændende måde. I den forbindelse vil der blive lagt vægt på, at anvise Cost:bart konkrete måder, hvorpå de kan optimere deres forretning, ikke kun for indeværende, men også for fremtiden. 

Samarbejdspartnere
Cost:bart

Involverede uddannelser
Entrepreneur og designmanager (e-designer)

Forventede effekter
Vi forventer at projektet:
 

Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af sådanne projekter
Vil give Cost:bart konkrete, anvendelige, innovative løsninger i forbindelse til lanceringen af deres forårskollektion
Vil styrke både studerende og underviseres innovative kompetencer i kompetent samspil med en professionel design virksomhed
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil give Cost:bart input til innovationsprocessen med særlig fokus på samspillet mellem proces-stramme processer og kreative, eksplorative processer


Projektperiode
04.11.13-20.12.13

Kontaktperson
Charlotte Frank Czepluch

Proces- og produktinnovation for ”unge under uddannelse-segmentet” for Danske Bank

Indhold
Projektet har til formål, med afsæt i bankens nuværende produktudbud, at give Danske Bank konkrete forslag og anbefalinger til supplerende ydelser (produkter, services og aktiviteter), som kan forbedre bankens værditilbud til unge under uddannelse. Desuden skal de studerende i samarbejde med undervisere og Danske Banks medarbejdere give input til, hvordan bankens værditilbud til studerende udbredes både ift. kunder og ikke-kunder.

Samarbejdspartnere
Danske Bank

Involverede uddannelser
Finansøkonom

Forventede effekter

Give Danske Bank konkrete, anvendelige, innovative løsningsforslag til koncepter og markedsføring af koncepter til ”unge under uddannelse”-segmentet
Vil styrke de studerende og underviseres innovative kompetencer i samspil med en professionel finansiel virksomhed
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af lignende projekter


Projektperiode
07.10.13-10.12.13

Kontaktperson/er
Helle Meldgaard

“Frontend” Proces- og produktinnovation for LEGO System A/S


Indhold
Projektet har til formål, at de studerende i samarbejde med undervisere og LEGOs udviklingsafdeling skal give konkrete forslag og anbefalinger til helt nye oplevelser (produkter, services og aktiviteter) med relevans for førskole- og pigesegmentet. Desuden skal de give LEGO input ifm. udviklingen af en effektiv ”Frontend” innovationsmodel, der balancerer virksomhedens behov for effektive og veldokumenterede implementeringsprocesser og mere kreative, udforskende udviklingsforløb.

Samarbejdspartnere
LEGO Systems A/S

Involverede uddannelser
Entrepreneur og designmanager (e-design)

Forventede effekter

Vil give LEGO konkrete, anvendelige, innovative løsningsforslag til koncepter
Vil styrke de studerende og underviseres innovative kompetencer i kompetent samspil med en professionel designafdeling
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil give LEGO (og IBA) input til selve ”front end” innovationsprocessen med særlig fokus på samspillet mellem faste processer og kreative, udforskende processer.
Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af sådanne projekter.


Projektperiode
01.06.13-31.10.13

Kontaktperson/er
Gitte Bruun

Innovation til salgsafdelingen for Würth


Indhold
Projektet har til formål, at de studerende i samarbejde med undervisere og Würths medarbejder kommer med konkrete forslag og anbefalinger til produkter, services og aktiviteter med relevans for B2B-segmentet. Desuden skal de give virksomheden input til en effektiv innovationsmodel, der balancerer virksomhedens behov for effektive og veldokumenterede implementeringsprocesser med mere udfordrende udviklingsforløb.

Samarbejdspartnere
Würth Danmark A/S

Involverede uddannelser
Professionsbachelor i International handel og markedsføring

Forventede effekter

Vil give Würth anvendelige, innovative løsningsforslag til koncepter til B2B-segmentet
Vil styrke de studerende og underviseres innovative kompetencer i kompetent samspil med en professionel handelsvirksomhed.
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil give Würth (og IBA) input til selve innovationsprocessen med særlig fokus på samspillet mellem nuværende processer og udfordringer til disse.
Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af sådanne projekter.


Projektperiode
18.11.13-31.1.14

Kontaktperson/er
Kaj Gilling

Dyr i krig for Økolariet

Indhold
Projektet har til formål, at de studerende i samarbejde med undervisere og Økolariets medarbejdere kommer med konkrete forslag og anbefalinger til helt nye oplevelser (produkter, services og aktiviteter) med relevans for målgruppen. Desuden skal de give input ifm. udviklingen af en prototype til en særudstilling om dyr i krig, som skal afvikles i uge 7, 2014.

Samarbejdspartnere
Økolariet

Involverede uddannelser
Multimediedesigner

Forventede effekter

Vil give Økolariet konkrete, anvendelige, prototyper
Vil styrke de studerende og underviseres innovative kompetencer i forhold til real life opgaver
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af sådanne projekter

Projektperiode
21.10 2013 – 15.11 2013

Kontaktperson/er
Michael Jørgensen

Forretnings- og produktudvikling for Kolding Fysioterapi og Træningsklinik Aps

Indhold
Projektet har til formål, at de studerende i samarbejde med undervisere og virksomhedens medarbejder kommer med konkrete forslag og anbefalinger til, hvorledes virksomheden kan udvikle forretningskoncept til nye målgrupper og markeder. Desuden skal de studerende give virksomheden input til udvikling af interaktiv kommunikation gennem udvikling af hjemmesiden tilpasset det nye forretningsområde.

Samarbejdspartnere
Kolding Fysioterapi og Træningsklinik Aps

Involverede uddannelser
Markedsføringsøkonom

Forventede effekter

Vil give virksomheden konkrete, anvendelige, innovative løsningsforslag til forretningskoncepter såvel som til produktudvikling
Vil styrke IBA’s studerende og underviseres innovative kompetencer i kompetent samspil med en professionel virksomhed
Vil sikre uddannelsens professionsbasering både direkte og styrket ved post-evalueringens fremadrettede anbefalinger
Vil give virksomheden (og IBA) input til selve innovations- og udviklingsprocessen med særlig fokus på samspillet mellem aftager og udbyder i sundhedssektoren.
Vil bibringe IBA værdifuld viden og erfaring ifm. afvikling af sådanne projekter


Projektperiode
01.09.13 – 15.02.14

Kontaktperson/er
Susanne Bilde Bruun

Forsknings- og udviklingsprojekter

Vi har på nuværende tidspunkt to forskning- og udviklingsprojekter, hvoraf det ene er et Ph.D projekt. Projekterne er beskrevet nedenfor.

Situationsbestemt model for internationale akademiske samarbejder (Ph.D)

Projektets titel
Situationsbestemt model for internationale akademiske samarbejder (Ph.D)

Indhold
Afdækning af den hidtidige forskning på dette område (dets natur og rolle), fastlægge ”best practice” og etablering af en teoretisk ramme for den konkrete forskning med henblik på at fastlægge en situationsbestemt model for højtydende internationale akademiske samarbejder.
Den teoretiske ramme forbliver højst sandsynlig Legitimitets Teori, Social Kontrakts Teori og Interessent Teori.

Samarbejdspartnere
Primær vejleder: Dr. Peter Luke / LSBU
Sekundær vejleder: Dr. Nigel Grimwade
Business Faculty på London South Bank University (LSBU), Coventry University og forventeligt andre af IBA’s samarbejdspartnere.


Evt. involverede uddannelser
Evt. involverede uddannelser fra IBA:
MBA (Fuldtid)
MSC (Fuldtid)
MBA (E-learning)
MSC (E-learning)

Forventede effekter
Opstilling af en konkret og empirisk funderet model, der skal være udgangspunkt / rammen for IBA’s internationale akademiske samarbejder og indeholde anbefalinger til ”best practice” /optimering af samarbejder, som strategiske alliancer med fokus på indtjening, organisations læring (vidensdeling), øget faglig kvalitet og pædagogisk udvikling.
Forbedring af mine faglige kvalifikationer som underviser (ex. bringer nyeste fokus i business science, service dominant logik til IBA, epistemologi, ontologi og i vejledning af dissertations metodologi), som uddannelsesleder for MSC og MBA samt et godt samarbejde med LSBU.

Projektperiode
2013-2017 (dog forventes færdig 1. halvår af 2016)

Kontaktperson
Peter Waring Lei

Fremtidens bilkøbere

Øvrige projekter

Vi har på nuværende tidspunkt følgende øvrige projekter:

VIP Viden- og Innovationspartnerskab

Indhold
Projektet fokuserer på at etablere tværgående og forpligtende viden- og innovationspartnerskaber mellem private virksomheder, offentlige institutioner og erhvervs- og professionshøjskolerne i Region Syddanmark. Hensigten er at disse viden- og innovationspartnerskaber skal bidrage til udviklingen af nye produkter og koncepter inden for området velfærdsteknologi.

Samarbejdspartnere
EAL – EASV – UCL – UCSyd, samt 50+ private og offentlige virksomheder

Involverede uddannelser
Finans- og markedsføringsøkonomer, BA i International markedsføring

Forventede effekter
Der er etableret en struktur, som sikrer en fortsat løbende udvikling af videnoverførsel og produkt-/procesinnovation gennem formaliserede viden- og innovationspartnerskaber.
De deltagende private virksomheder er i gang med udvikling af forretningsområder inden for velfærdsteknologi.
Der er etableret nye virksomheder inden for forretningsområdet velfærdsteknologi.
Der er etableret specifikke strategiske innovationspartnerskaber, hvori der indgår private virksomheder, offentlige udbydere af velfærdsservice og minimum 2 uddannelsesinstitutioner.
Der er udviklet prototyper for velfærdsteknologiske løsninger i regi af offentlige og private viden- og innovationspartnerskaber.

Projektperiode
1.1.12 – 31.8.14

Kontaktperson
Hans Mikkelsen

Yderligere oplysninger 

Projekt VIP - VANERUM SiS from videolab.dk on Vimeo.

KOMP-AD, projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder

Indhold
Projektets primære opgave er at bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres indtjening og skabe vækst gennem øget anvendelse af digitale (IT) og automatiserede løsninger i produktionen og serviceydelserne.

Samarbejdspartnere
Projektkonsortiet består af erhvervsskoler, erhvervsakademier, brancheforeninger samt rådgivnings- og erhvervsfremmeinstitutioner (i alt 30 partnere). Desuden minimum 250 SMV’ere, der som partnere får mulighed for at anvende projektets tilbud.

Involverede uddannelser
IBA’s kursusafdeling

Forventede effekter
De deltagende private virksomheder er i gang med at sikre optimering og innovation, så den nye teknologi kan udnyttes fuldt ud, fremtidssikres og skabe nye muligheder.
Effektivitetsforbedringer gennem digitalisering og automatisering af arbejdsprocesser samt kompetente medarbejdere.
Deltagelse i et faciliteret netværk af eksperter og virksomheder, hvor gensidig inspiration og videndeling sikrer, at virksomhedernes egne projekter løbende tilføres ny viden.
Udarbejdelse af en business case, der tager udgangspunkt i et konkret behov for procesoptimering / automatisering / digitalisering, der kan skabe vækst i virksomheder og adgang til mere uddannelse og kompetenceudvikling via en lang række samarbejdspartnere.

Projektperiode
1.1.13 – 31.12.14

Kontaktperson
Hans Mikkelsen

Yderligere oplysninger 

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Indhold
Med afsæt i midlerne til praksisnær innovation er der i ni erhvervsakademier, syv professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole gennemført 24 meget forskellige innovationsprojekter.

På baggrund af en vidensopsamling er der udarbejdet en værktøjsbog og en række anbefalinger til planlægning og gennemførelse af praksisnære innovationsprojekter. Materialet er rettet mod projektledere og andre fra uddannelsesinstitutionerne.

IBA har deltaget aktivt i projektet, som har bestået af opstartskonference, empirisk analyse og afslutningskonference (EAAA, 12. nov. 2015).

IBA har desuden skrevet indlæg i værktøjsbogen. Erhvervsakademi Aarhus har været lead på projektet.

Materialer
Følgende materialer er udarbejdet:

Værktøjsbog i praksisnær innovation
Praksisnære innovationsprojekter: 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder
Analyse: Systematisk vidensopsamling af praksisnær innovation

Kontakperson
Lars Jespersen

Mere information

Læs mere om IBAs arbejde med forskning, innovation og udvikling:

Forskning, innovation og udvikling
Connect Denmark
Deltagelse på konferencer
Artikler
Case Competitions

Kontakt