Human Resource Management

Skab synergi for virksomheden ved at benytte dine medarbejderressourcer optimalt.

På uddannelsen bliver du præsenteret for alle faser i styring af personaleressourcer, så du kan varetage alt fra rekruttering og kompetenceudvikling til fastholdelse eller afskedigelse af medarbejdere.

Medarbejdere er én af virksomhedens vigtigste ressourcer, og med uddannelsen i Human Resource Management bliver du rustet til at varetage HR-funktionen og være bindeled mellem ledelsen og den enkelte medarbejder.

 • Daghold
 • Aftenhold
DKK 11.900
Eksamen: Mundtlig
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 6 dage

Der er undervisning 9.00-15.15 hver torsdag og fredag i uge 4 - 6,  herefter eksamen i uge 10

­

Tilmeld
DKK 4.400
Eksamen: Mundtlig
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 12 undervisnings-aftener: Mandage kl. 18:00 - 21:30

Faget afsluttes med mundtlig eksamen. Eksamensdatoen aftales senest ved studiestart.

Litteraturudgift: Ca. 500-800 kr.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 29.1.2018

Vi tager­ forbehold for ændringer.

Tilmeld

Enhver virksomhed ønsker at tiltrække, motivere og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere og matche dem til de job, hvor de er bedst egnet. Menneskelige ressourcer, uddannelse og arbejdsmæssige relationer spiller en stor rolle, og som Human Resource medarbejder er det din opgave at sikre, at alle kommer til at bruge deres kvalifikationer bedst muligt.

Efter forløbet vil du være i stand til at oprette personalepolitikker, lægge en HR-strategi og succesfuldt afholde alle de vigtige medarbejdersamtaler vha. de rette teknikker. Du lærer desuden at udarbejde job- og personprofiler, så virksomheden opnår det bedste match imellem medarbejdernes kvalifikationer og deres arbejdsopgaver.

Du lærer om:

 • Personalepolitik og -planlægning
 • Tiltrækning, udvikling, fastholdelse og afvikling af medarbejdere
 • Samtaleformer og MUS-samtaler
 • Strategisk ledelse
 • Udvikling af HRM-processer.

Værdi for virksomheden

 • Du øger effektiviteten ved at matche personaleressourcer med virksomhedens arbejdsopgaver
 • Du styrker virksomhedens konkurrenceevne ved at motivere og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere
 • Du fremmer den interne kommunikation ved at være det direkte bindeled imellem medarbejderne og ledelsen.

Målgruppe

Uddannelsen er for alle, der har interesse inden for Human Ressource og ønsker mere viden på området. Du kan både være helt ny på området eller sidde i en stilling som HR-medarbejder, konsulent eller personalechef og gerne vil have mere teoretisk viden til at supplere din praktiske erfaring.

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Ledelse. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med at du deltager på et fagmodul.
Vi gør særligt opmærksom på at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen. Er det længe siden du sidst har lavet projektarbejde, så er det en rigtig god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

­

Studieordning

AU i Ledelse (PDF)

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af de enkelte hold

Hvis der er ledige pladser optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.

Kontakt

 • Marianne Rasmussen
  Marianne Rasmussen
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser aftenhold

Kontakt

 • Charlotte Bøgel Hald
  Charlotte Bøgel Hald
  Uddannelseskoordinator. Akademiuddannelser daghold
 • Gitte Valentin Sørensen
  Gitte Valentin Sørensen
  Uddannelseskoordinator og administrativ leder. Akademi- og diplomuddannelser
Anne Sofie Diepeveen
Ved at uddanne mig har jeg fået en større forståelse og et andet syn på medarbejdernes forskelligheder.
Anne Sofie Diepeveen
Teamleder på Plejecentret Bonderupgård i Vanløse
Færdiggjorde i slutningen af 2016 sin AU i ledelse
Læs Anne Sofies historie >>