Grundlæggende programmering

Få styr på den grundlæggende programmering, og følg med udviklingen.

På faget Grundlæggende programmering lærer du at udarbejde kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog. Du bliver godt rustet til at anvende relevante abstraktioner, mønstre og teknikker i det valgte programmeringssprog.

Du bliver desuden præsenteret for fundamentale algoritmeskabeloner, programmeringsteknikker og simple designmønstre, som du kan anvende og udvikle i din virksomhed, bl.a. i forbindelse med programmeringsprojekter.

DKK 1.500
Eksamen: Mundtlig
Omfang: 10 ECTS
Varighed: 10 undervisnings-aftener: Mandage kl. 18:00 - 21:30

Faget afsluttes med mundtlig eksamen senest den 31.1.2018. Eksamensdato aftales senest ved studiestart.

Programmeringssprog: Afvent

Litteraturudgift: Ca. 1.000 kr.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 28.8.2017 

Vi tager­ forbehold for ændringer.

Tilmeld
Det væsentligste udbytte for deltagerne i grundlæggende programmering er at lære programmerings-tankegangen. Når først deltagerne har lært tankegangen, skifter de let mellem de mest udbredte programmeringssprog. Derfor er det ikke afgørende, hvilket sprog de lærer først.
Kristian Langborg-Hansen
underviser
på akademiuddannelsen i informationsteknologi

Du lærer bl.a. om:

  • Grundlæggende objektorienteret programmering
  • Simple algoritmeskabeloner
  • Simple designmønstre
  • Collections
  • Simpel grænsefladeprogrammering
  • Udviklingsmiljø
  • Test

Niveau

Faget er en del af Akademiuddannelsen i Informationsteknologi. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med at du deltager på et fagmodul.
Vi gør særligt opmærksom på at der er projektskrivning i fagmoduler, som afsluttes med mundtlig eksamen. Er det længe siden du sidst har lavet projektarbejde, så er det en rigtig god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Økonomi & Tilskud

Der findes en række kompetencefonde, som kan give tilskud til din efteruddannelse. Det reducerer virksomhedernes udgifter til efteruddannelse.

Vidste du fx, at langt de fleste der er omfattet af en privat overenskomst på LO-området, har ret til gratis uddannelse?

Hvis du er i job, kan du også søge Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) til rigtigt mange af de uddannelser, du finder på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs om økonomi og tilskud til din efteruddannelse

Optagelseskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Desuden anbefales det, at ansøgere på AU i Informationsteknologi har faglige forudsætninger svarende til matematik niveau C samt engelsk niveau C.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få lavet en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem, og hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af de enkelte hold

Hvis der er ledige pladser optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.